Poliamida 6.6 şi 6 | Caracteristici și proprietăți PA 6 și PA6

Poliamidele 6 şi 6.6 se prezintă sub formă de fire multifilamentare sau sub formă de fibre. Gama titlurilor este foarte întinsă, de la 12 la 330 dtex pentru PA 6.6 standard . Pentru PA 6 standard, gama de titluri este de 17 până la 220 dtex. Fibrele de poliamidă sunt comercializate sub formă de cablu de 11 până la 22 ktex şi sub formă de puf tăiat la 80-150 mm. Titlul fibrelor este cuprins între 1,7 şi 22 dtex.

Proprietăţi fizice specifice

Masa moleculară

Masa moleculară medie a poliamidelor este de ordinul a 15.000 pentru PA 6.6, poate depăşi 20.000 pentru PA 6.

Densitatea

  Poliamidele sunt fibre mai uşoare decât fibrele artificiale (acetat 1,33g/cm3, viscoza 1,52g/cm3, poliester (1,38 g/cm3), având o densitate de 1,14 g/cm3.

Umiditatea

  la 25°C şi umiditatea relativă de 65% este de 3.8% pentru PA 6.6 şi 4,3 % pentru PA6. În aceleaşi condiţii se obţine 8% pentru bumbac şi 6% pentru acetat. În atmosferă saturată (95% umiditate relativă), conţinutul de umiditate trece la 8% pentru PA 6.6 Caracterul hidrofob al poliamidelor determină dificultăţi la vopsire. Umflarea la apă este practic nulă.

Proprietăţi electrice

  PA 6.6 este un izolator electric foarte bun, dar se încarcă uşor cu electricitate statică.

Proprietăţi mecanice

Caracteristicile mecanice:

Caracteristici

Poliamida 6.6

Poliamida 6

Rezistenţă specifică, la uscat , (N/tex)

0,42 - 0,62

0,40-0,60 

Alungirea la rupere în stare uscată, (%)

30 - 40

18-30

Modulul de elast. în stare uscată,(N/tex)

4,0-.5,7

2,2-3,0

 Alungirea la rupere a PA 6 este mai ridicată în stare udă decât în stare uscată şi invers la cea 6.6. Rezistenţa la frecare este superioară faţă de celelalte fibre şi la fel rezistenţa la flexiune.

Proprietăţi termice specifice

La temperaturi mari poliamida se contractă, astfel la 180°C, la aer uscat, PA 6.6 are contracţia de 8% faţă de cea 6 care are o contracție de 10%, iar la apă fierbinte, 10% PA 6.6, faţă de 7-8% pentru PA 6.

Punctele de fuziune apar la 255°C pentru PA 6.6 şi 218°C pentru PA 6. Temperaturile joase n-au influenţă asupra rezistenţei.

Proprietăţi chimice caracteristice

Acizii.La concentraţii obişnuite, acizii minerali n-au influenţă. Dintre acizii organici numai acidul formic şi acidul acetic concentrat provoacă degradarea poliamidei.

Bazele nu provoacă nici o degradare.

Oxidanţii. Cloritul de sodiu este fără efect. Apa oxigenată şi clorul provoacă degradarea.

Solvenţii. Marea majoritate a solvenţilor organici n-au nici o influenţă.

Alte proprietăţi. Texturarea ameliorează tuşeul poliamidelor. Nu sunt atacate de molii sau de alte insecte.