Fibrele Lyocell | Caracteristicile și proprietățile fibrelor Lyocell

 

Fibrele Lyocell sunt fibre produse prin regenerarea celulozei şi se obţin printr-un proces de dizolvare şi filare în solvent organic, fără formarea de compuşi derivaţi. Denumirea vine din limba greacă: lyo (din greaca lyein) = dizolvă, iar cell de la celuloză. În funcţie de diferiţii producători, fibrele de acest tip au fost înregistrate şi sub alte mărci comerciale, cum sunt: Tencel şi Courtaulds Lyocell (S.U.A. – firma Courtaulds), Lenzing Lyocell (Austria – Lenzing AG), New Cell (Germania – firma Akzo Nobel Fibers), Alceru (Germania – firma TITK). 

Obţinerea fibrelor Lyocell

Acestea se realizează prin tehnologia de filare din solvent organic NMMO. Acest procedeu se bazează pe capacitatea aminooxizilor de tipul N-metil-morfolin-N-oxid (NMMO) cu o structură de tip O(C4H8)NOCH3 de a dizolva celuloza în anumite condiţii; soluţia realizată se filează şi se obţin astfel fire din celuloză regenerată. Primul patent referitor la acţiunea acestui solvent datează din 1969, dar, datorită dificultăţilor pentru recuperarea lui, abia după 1992 s-au dat în funcţiune primele unităţi productive de capacitate mare pentru fabricarea acestor fire.

Tehnologia NMMO cuprinde trei procese principale:

– prepararea unei soluţii omogene din pasta de celuloză, NMMO şi apă;

– procesul efectiv de formare a fibrei; 

– recuperarea solventului NMMO din băile de regenerare şi spălare.

 

 Trebuie menţionat că acesta este un tip complet nou de tehnologie pentru producerea fibrelor celulozice artificiale, care prezintă numai procese de natură fizică, fără a interveni nici o reacţie chimică. Ea cuprinde etapele de dizolvare, filare, coagulare şi uscare.

Se foloseşte ca materie primă celuloza din lemn de calitate bună  şi se realizează o suspensie de aproximativ 13% celuloză, 20% apă şi 67% NMMO. Celuloza nu este solubilă în amestecul apă/solvent realizat cu acest raport  şi, de aceea, apa este îndepărtată din suspensie de-a lungul liniei de „extracţie“, fiind atinsă zona de soluţie. Soluţia stabilizată prin agenţi chimici potriviţi va servi la filare. Etapa următoare implică părăsirea zonei de soluţie din diagrama de fază, când celuloza coagulează sub formă de fir şi, prin spălare, se îndepărtează solventul NMMO. Drept urmare creşte accentuat conţinutul de apă din fir; se poate ajunge la un raport 70% apă şi 30% celuloză, dar prin uscare controlată se poate atinge un conţinut de umiditate de 10–15%.

Diagrama procesului NMMO de producere a fibrelor Lyocell Pasta de celuloză de lemn, NMMO şi apa sunt amestecate astfel încât să atingă cel mai înalt grad posibil de uniformitate, aceasta deoarece calitatea unei soluţii omogene de filare este factorul decisiv pentru controlul procesului şi calitatea firului filamentar. Soluţia filtrată, încălzită la peste 100°C, pentru diminuarea viscozităţii, este trecută prin orificiile filierei şi după ce parcurge un spaţiu cu aer, trece în baia de coagulare, care în varianta cea mai simplă conţine numai apă. În spaţiul de aer se produce etirarea filamentelor, iar în baie, coagularea. Ulterior, prin spălare se îndepărtează solventul NMMO din filamente, iar acestea sunt finisate, uscate şi bobinate. Se lucrează la viteze de filare mult mai mari decât cele folosite la viscoză sau cupro şi se pot obţine filamente de fineţe foarte înaltă. Solventul NMMO este recuperat atât din baia de regenerare, cât şi din cea de spălare în proporţie de peste 99,5%. Au fost astfel fabricate fire filamentare, dar şi fibre scurte, pentru dome-niul textil sau tehnic.

 

 

 

Structura şi proprietăţile fibrelor Lyocell

Aceste fibre se remarcă printr-un grad înalt de cristalinitate, încât raportul zonelor cristaline şi amorfe poate ajunge la aproximativ 9:1; mult mai mare decât la fibrele tip viscoză. Prin procesul de obţinere se imprimă şi o orientare moleculară foarte înaltă, chiar în zonele amorfe existând un grad oarecare de orientare.

Această structură de tip deosebit pe care o prezintă fibrele Lyocell se va reflecta în proprietăţile mecanice cu totul speciale pe care le manifestă, având cele mai mari valori pentru rezistenţă, comparativ cu toate celelalte fibre celulozice. Un alt avantaj demonstrat la fibra de tip Lyocell este că prezintă o conversie a rezistenţei fibrei în tenacitatea firului mult mai eficientă decât în cazul altor fibre. La îmbunătăţirea proprietăţilor de rezistenţă mecanică contribuie şi gradul de polimerizare mai înalt, comparativ cu al celorlalte fibre din celuloză regenerată. În privinţa comportării mecanice, la fibrele tip Lyocell cel mai important aspect este menţinerea rezistenţei în stare umedă la valori deosebit de înalte, astfel încât are loc o reducere de numai 10–15% faţă de starea uscată.

Prin contrast cu celelalte fibre artificiale celulozice, fibra Lyocell este singura care prezintă în stare umedă o rezistenţă mai mare decât a fibrei de bumbac. Această fibră are şi un modul de elasticitate înalt, mai mare chiar decât a bumbacului, mai ales în stare umedă şi acesta conduce la o contracţie foarte scăzută în apă (–0,44% faţă de –6,5% la viscoză). Acest fapt va determina pierderi foarte reduse în finisare şi vopsire şi, de asemenea, o contracţie redusă la spălare, produsele prezentând o excelentă stabi-litate dimensională. Caracterul celulozic al fibrei Lyocell îi conferă acesteia toate avantajele fibrelor de tip celulozic, mai ales confortul fiziologic şi capacitatea bună de absorbţie, alături de încărcarea electrică joasă. În tabelul de mai jos sunt prezentate, comparativ, unele proprietăţi fizice la fibrele Lyocell faţă de alte fibre celulozice. Pe baza acestei tehnologii se pot fila fire de fineţe foarte înaltă şi, ceea ce este foarte important, cu titlu pe un singur filament sub 1 dtex; de aici rezultă noi domenii de utilizare, deoarece este singurul tip de fir celulozic din microfilamente.

 Fibrele Lyocell pot fi texturate şi acest efect rămâne stabil după numeroase spălări, motiv pentru care pot fi utilizate în produse voluminoase, dar de masă redusă. Tuşeul produselor din fibre tip Lyocell este cu totul caracteristic, pe deplin diferit de cel dat de alte fibre şi, prin diverse procedee, poate fi variat enorm, fiind create produse cu estetică absolut nouă.

ProprietateaFibre LyocellFibre din celuloză regeneratăBumbac
Viscoză normalăPolinoziceModaleCupro

Tenacitate, cN/tex - climatizat

                            -umed

42-48

26-40

42-48

26-40

36-42

27-30

34-38

18-22

15-20

9-12

25-34

30-42

Alungirea la rupere, % - climatizat

                                  - umed

10-15

10-18

18-23

22-28

10-15
11-16
14-16
15-18

10-20

16-35

8-10

12-14

Tenacitate în buclă, cN/tex 18-20 10-14 8-12 12-16   21
Modul iniţial umed, cN/tex 250-270 40-50 200-350 180-250 30-50 200-300
Grad de polimerizare a celulozei 550-600 290-320 450-500 400-450   2000-3000
Reţinere de apă lichidă, % 65-70 90-110 60-75 75-80 100-120 40-45

Un aspect cu totul specific la aceste fibre este capacitatea mare de fibrilare. Prin fibrilare se înţelege desprinderea de fibrile în lungul suprafeţei fibrei umflate în apă, sub acţiunea unor tensiuni mecanice. Pe baza numărului  şi încreţirii fibrilelor analizate la microscop, fibrile ce s-au format pe fibre solicitate în apă la un test de agitare („Shake Test“), se evaluează această proprietate conform unei scări cu etaloane. Fibrilarea se manifestă şi la fibrele produse prin tehnologia viscoză, în special la polinoze dar cu intensitate mai redusă. S-a demonstrat (pentru fibrele din celuloză regenerată) existenţa unei dependenţe aproape liniare între această proprietate şi modulul în stare umedă, şi anume tendinţa de fibrilare creşte o dată cu creşterea modulului umed; se constată deci, că mărimea fibrilării este preţul pentru o stabilitate dimensională înaltă în stare umedă. Deoarece a fost considerată o deficienţă pentru unele sortimente de fibre tip Lyocell, s-a reuşit prin modificarea condiţiilor de filare să se diminueze tendinţa de fibrilare, ajungând la nivelul prezentat de fibra de viscoză. Ulterior, fibrilarea acestei fibre nu a mai fost privită ca un handicap, ci s-a transformat într-o calitate dorită şi căutată, devenind un element de modă. Ea poate fi reglată prin tratamente enzimatice în combinaţie cu tratamente mecanice şi, dacă este necesar, completate prin finisări speciale, ce sunt bine suportate datorită rezistenţei foarte mari a fibrei. Pe lângă modificarea permeabilităţii, produsele textile au căpătat efecte deosebite, cum sunt: efect coajă de piersică, efect nisip, tuşeu moale etc.

Pe ansamblu, proprietăţile deosebite ale fibrei Lyocell constituie o sinteză perfectă între fibrele naturale  şi cele sintetice, produsele realizate având caracteristici mult îmbunătăţite. Aceste fibre se vopsesc cu aceiaşi coloranţi folosiţi pentru celelalte fibre celulozice, substantivitatea fiind echivalentă cu cea obţinută pentru viscoză. Uneori vopsirea poate avea şi ea un efect de fibrilare, astfel încât procesul trebuie condus corespunzător.

 

Domenii de utilizare ale fibrelor lyocell

Datorită performanţelor deosebite, pentru aceste fibre există un interes suplimentar, comparativ cu celelalte fibre chimice deja existente. Se utilizează mult pentru îmbrăcăminte şi pentru sectorul casnic, dar şi în domeniul tehnic. Fibrele sunt mult folosite atât singure, cât şi în amestecuri cu alte fibre ca: bumbac, lână, in, caşmir, angora, contribuind la creşterea rezistenţei şi durabilităţii acestora. Se folosesc pentru producerea de ţesături uşoare, simple şi imprimate, ca materiale pentru cămăşi, bluze, rochii etc. În domeniul textilelor tehnice fibra oferă o multitudine de posibilităţi, unde tendinţa de fibrilare poate fi utilizată. Aşa sunt neţesutele, filtrele  şi hârtiile speciale. Poate fi folosită  şi în domeniul medical, sau în alte direcţii tehnice.