Fibrele de poliester | Proprietățile și caracteristicile fibrelor de poliester PES

Poliesterul se prezintă sub formă de fire multifilamentare şi fibre. Aspectul longitudinal reprezintă o suprafaţă netedă cu aspect omogen şi uniform. Secţiunea transversală este, de obicei, rotundă şi netedă, dar există şi secţiuni multilobate. Fineţea firelor se întinde de la 50 la 300 dtex pentru articole vestimentare. Fibrele de poliester sunt tăiate de la 40 la 120mm şi au fineţea de la 1,4 la 6,7 dtex. Poliesterul se prezintă sub diferite aspecte: strălucitor, mat, semimat şi vopsit în masă.

   

Proprietăţi fizice ale fibrelor de poliester 

Masa moleculară este de ordinul a 15 000.

Densitatea 1,38 g/cm3.

Umiditatea: Repriza este de 0,4% şi creşte până la 1 % la umiditatea relativă de 85%. Aceasta explică stabilitatea proprietăţilor mecanice în stare umedă şi uscarea foarte rapidă a articolelor confecţionate.

Proprietăţi electrice: izolator electric datorită conţinutului mic de umiditate şi acestea se păstrează până la temperatura de 180°C. Contracţia la aer cald : 12% la 180°C Contracţia la apă fierbinte: 5 - 9% 

Acţiunea căldurii: înmuierea la 220°C, fuziunea (topirea) la 260°C şi degradarea la 300°C

Proprietăţi mecanice specifice fibrelor de poliester

Rezistenţa în stare uscată: 

  1. standard: 0,37 - 0,50 N/tex;
  2. rezistentă înaltă: 0,73 - 0,83 N/tex;
  3. fibre: 0,32 - 0,36 N/tex.

Alungirea la rupere în stare uscată:

  1. standard: 13-40%;
  2. rezistentă înaltă: 11 - 14%;
  3. fibre: 20 - 35 %. Modulul de elasticitate:
  4. standard: 90 - 110 cN/tex;
  5. rezistenţă înaltă: 110 - 195 cN/tex;
  6. fibre: 55 - 60 cN/tex.

Pierderea de rezistenţă în mediu umed este nulă. Rezistenţa la frecare este mică, 2/3 faţă de poliamida 6.6, dar de 4 -20 de ori mai mare faţă de a celorlalte fibre chimice.

Proprietăţi termice ale poliesterului

Este o fibră puţin inflamabilă. În apropierea flăcării începe să se topească, iar la contactul cu flacăra arde cu topire şi se obţine un reziduu negricios şi dur. Pierderea de rezistenţă sub acţiunea căldurii uscate este destul de mică, de exemplu la 170°C timp de 5 ore pierde doar 5%, iar după 80 ore este 30%.

Proprietăţi chimice ale fibrelor de poliester

Acţiunea acizilor: Rezistenţa la acizi este foarte bună şi acizii organici nu le atacă.

Acţiunea bazelor: În condiţii clasice de tratare rezistă foarte bine la baze.

Acţiunea oxidanţilor: Este foarte puţin sensibil la acţiunea oxidanţilor şi reducătorilor. În prezenţa clorului, la temperatura de 50°C timp de o săptămână, pierderea de rezistenţă este de 25%.

Acţiunea solvenţilor: Se dizolvă la cald în dimetilformamidă, monoclorbenzen, fenol la 90% şi acid sulfuric la 98%. Alte proprietăţi: Poliesterul oferă produselor neşifonabilitate şi stabilitate dimensională excelentă şi nu este atacat de molii şi alte insecte.