Caracteristicile fizico-chmice ale firelelor de elastan

În această categorie intră firele care au alungirea la rupere de cel puţin 200%, cel mai frecvent între 400 - 800%, precum şi o revenire rapidă şi totală la lungimea iniţială după alungire Firele elastan pot fi combinate cu fibre pentru fire cu miez elastic sau cu fire prin înfăşurare cu unu sau două fire. Elastanii sunt produşi sintetici compuşi din macromolecule liniare care prezintă cel puţin 85% segmente de poliuretan.

Elastanul se prezintă sub formă de fire multifilamentare cu densitatea de lungime cuprinsă între 8 şi 2600 dtex. Este posibil să se producă monofilamente cu condiţia ca densitatea de lungime să fie inferioară la 22 dtex.

Proprietăţi fizice

Masa moleculară a macromoleculelor este cuprinsă între 50 000 şi 200 000. Densitatea este de 1,20 g/cm3

Umiditatea În general, elastomerii sunt hidrofobi. Umiditatea legală (repriza) la 20°C şi 65 % umiditate este cuprinsă între 0,3 şi 1,4 %. Contracția în aer uscat. La temperatura de 150°C contracția este de 5 - 7 %.

Contracţia în apă fierbinte. La temperatura de 95°C contracţia este cuprinsă între 3 şi 10 %.

 Proprietăţi mecanice

 Elastanii sunt caracterizaţi printr-o foarte mare elasticitate a filamentelor. Rezistenţa specifică în stare uscată este cuprinsă între 0,45 şi 0,75 N/tex. Rezistenţa specifică în stare udă scade puţin sau nu se degradează.

Alungirea la rupere: în stare uscată sau udă este cuprinsă între 400 şi 700%.

Modulul de elasticitate: este foarte scăzut şi este cuprins între 0,005 şi 0,01 N/tex.

Rezistenţa la abraziune: au bună rezistenţă la abraziune.

 Proprietăţi termice

Arde topindu-se şi lasă un reziduu negru sfărâmicios. Temperatura de descompunere este cuprinsă între 150 şi 175°C. Temperatura de carbonizare este cuprinsă între 230 şi 290°C. Comportarea termică a elastanului la temperatură joasă depinde de zonele amorfe ale fibrei, iar la temperatură ridicată, comportarea termică este în funcţie de zonele cristaline ale acesteia.

 Proprietăţi chimice

Acţiunea acizilor: sunt atacaţi de acizii concentraţi.

Acţiunea bazelor: în condiţii normale de concentraţii şi temperatură au influenţă redusă.

Acţiunea oxidanţilor: rezistă la acţiunea oxidanţilor clasici.

Acţiunea solvenţilor: Sunt solubili în solvenţi de tipul dimetilformamida şi dimetilacetamida.