Legături diagonal pieziş

Legăturile diagonal pieziş se caracterizează prin aceea că saltul care generează legătura este constant dar supraunitar. Dacă saltul generator este divizor al raportului legăturii de bază, raportul în urzeală al legăturii diagonal pieziş se va reduce corespunzător. La legăturile diagonal pieziş panta dungilor diagonal care apar pe suprafaţa ţesăturii, este mai mare de 45° şi direct proporţională cu saltul generator.

Diversitatea legăturilor diagonal pieziş este foarte mare, aspectul acestora fiind diferit de cel al legăturilor de bază. La cele mai multe din ţesăturile cu legături diagonal pieziş, dunga oblică care se formează din segmentele de urzeală este reliefată ca o nervură, deoarece în general la astfel de ţesături desimea firelor de urzeală este mare ca cea a firelor de bătătură.

Legătura diagonal pieziș

Legăturile din fig. a şi b au la bază legătura diagonal întărit D4/4 constituite cu salt su=2 respectiv su=3; pe faţa ţesăturii se vor observa linii oblice, uniform distribuite. Panta dungilor este mai mare pentru legătura din fig. b, la care are saltul este su=3.

diagonal-piezis-a     diagonal-piezis-b
a b

La legătura din fig. d linii oblice specifice diagonalului pieziş sunt distribuite pe un fond de diagonal fundamental. La legătura din fig. e, liniile oblice sunt pe un fond de pânză. 

legatura diagonal piezis     legatura diagonal piezis
d e

În fig. f, g, h, i sunt prezentate legături diagonal pieziş cunoscute şi sub denumirea de legături tricot. La aceste legături se observă două linii diagonal pieziş cu efect de urzeală despărţite de segmente scurte cu efect de bătătură.

Legătura diagonal pieziș     Legătura diagonal pieziș     Legătura diagonal pieziș
f g h

Legăturile din fig. j, k şi l sunt utilizate pentru realizarea ţesăturilor numite gabardin. Caracteristic la aceste legături este faptul că bătăturile vor avea flotări mari, alternativ pe sub una sau alta din dungile oblice aparţinând unui raport de legătură. La toate cele trei legături bătăturile impare au o flotare mare pe sub prima linie oblică iar bătăturile pare pe sub cea de-a doua linie diagonal.

Legătura diagonal pieziș legatura-diagonal-piezis-k Legătura diagonal pieziș
 j  k l

Aceste flotări vor determina reliefarea pronunţată a dungilor diagonale alcătuite din segmentele firelor de urzeală. Reliefarea dungilor este favorizată şi de faptul că ţesăturile gabardin au desimea firelor de urzeală mai mare decât cea a firelor de bătătură.

Aspectul de dungi oblice cu efect de urzeală, reliefate, poate fi obţinut chiar şi prin utilizarea de legături D 2/1 sau D 2/2 dar cu o desime a firelor de urzeală considerabil mai mare decât desimea firelor de bătătură. în general ţesăturile cu dungi oblice cu aspect de nervuri realizate din fire de lână pieptănată sunt numite gabardin.

Ţesăturile gabardin sunt realizate din fire de lână pieptănată şi sunt destinate confecţiilor de pardesie, costume.