Legături derivate

Legături derivate

Ţesătura este un produs textil realizat din cel puţin două sisteme de fire: unul dispus longitudinal denumit urzeală şi celălalt dispus transversal denumit bătătură. Regula după care se îmbină firele acestor două sisteme se numeşte legătură.

Legăturile derivate au la baza constituirii legături fundamentale. Legăturile derivate sunt: