Dicţionar tehnic textil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Î Ţ Ș
Arată tot

A

Acetat de celuloză
Ester realizat din celuloză şi acid acetic cu un conţinut de 62,5 % din masă acid acetic combinat,…
Acetat de crom
Cr(CH3COO)3. Se prezintă sub formă de pulbere gri-verde sau ca pastă albastră care este solubilă şi…
Acetat de sodiu
CH3COONa.4H2O, cristale transparente, incolore sau gălbui, aciculare. M = 154. Se foloseşte la…
Acetat dezacetalizat, Fibra
Fibră chimică de celuloză regenerată obţinută prin completa dezacetalizare a acetatului de…
Acetat, Bandă de
Este folosită în principal pentru producerea filtrelor de ţigarete. Se obţine prin procedeul acetat.
Acetat, Fibre
Fibre artificiale din celuloză modificată, care conţin grupe OH acetilate în procent de 74–92 %…
Acetat, Fibre scurte
Fibre artificiale fabricate din acetilceluloză prin procedeul acetat. Produsele textile realizate…
Acetilare
- Proces chimic de introducere a unui radical acetil într-o moleculă organică. - Termenul descrie…
Acetilator
Reactor de acetilare a celulozei cu anhidrida acetică.
Acetona
Solvent folosit la obţinerea fibrelor acetat (procedeul acetat). Este lichid volatil, incolor cu…