Dicţionar tehnic textil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Î Ţ Ș
Arată tot

A

Acetonei, Recuperarea
Procedeu de recuperare a acetonei din tehnologiile de fabricaţie ale fibrelor acetat sau mase…
ACHEMA
Expoziţie de utilaje chimice (Ausstellung Chemischer Anlagen) ce are loc la interval de 3 ani la…
Acid acetic
CH3-COOH. Lichid incolor, transparent, cu miros pronunţat. Se amestecă cu apa în orice proporţie.…
Acid adipic
HOOC-(CH2)4-COOH, acid 1,4-butandicarboxilic, materie primă pentru producerea de fibre poliamidice…
Acid azotic
HNO3. Este un acid tare care atacă toate metalele obişnuite, mai mult sau mai puţin, cu excepţia…
Acid clorhidric
HCl. Se prezintă ca soluţie apoasă cu concentraţie minimă de 32 %. Acid tare care atacă metalele…
Acid formic
HCOOH, se prezintă ca un lichid incolor, cu miros înţepător puternic. Are proprietăţi asemănătoare…
Acid lactic
CH3CHOHCOOH, se prezintă ca un lichid incolor sau slab gălbui. Se foloseşte la mordansarea lânii cu…
Acid oxalic
HOOC-COOH. Se prezintă comercial sub formă de cristale cu două molecule de apă la o moleculă de…
Acid polilactic
Polimer folosit în Japonia pentru obţinerea de fibre biodegradabile.