Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care este cea mai frecventă solicitare la care sunt supuse fibrele în timpul prelucrării acestora, precum şi în timpul utilizării produselor finite?

Unde sunt plasate seminţele plantei de bumbac?

Câte zile sunt necesare dezvoltării fibrei de bumbac de la înflorirea plantei până la maturitate deplină?

Prin ce metode se determină gradul de maturitate?

Ce se înţelege prin gradul de încreţire al fibrelor de lână?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Care este gradul de polimerizare al celulozei din care se fabrică fibrele polinozice?

Cum se obţin fibrele de viscoză cu ondulaţii permanente?

Există vreo deosebire între principiile de filare a fibrelor cupro faţă de cele de viscoză?

Cum se pot caracteriza fibrele poliesterice din punct de vedere al şifonabilităţii?

Între ce limite variază densitatea fibrelor poliacrilonitrilice?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu R=8:

Pentru un atlas fundamental cu R=10 saltul poate lua valoarea:

Fracţia cu care se notează legăturile atlas fundamental reprezintă:

Legătura D 1/4 poate fi prelucrată într-un număr de iţe K egal cu:

Care este raportul legăturii  pentru o legătură diagonal pieziş  D 5/1 1/2 1/1, cu - Su=2:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Numărul de iţe în care poate fi prelucrată legătura diagonal încrucişat D1/2 1/1 2/1, nu=10, este:

Raportul în urzeală şi în bătătură al legăturii diagonal încrucişat  - D3/3, nb=8,6,6,8 este:

La care dintre următoarele legături Ru

Care este numărul de iţe în care se prelucrează legătura D 1/2 1/1 2/1:

Numărul de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport la legătura D 2/3 3/4 este:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Fineţea firului se apreciază prin:

De cine depinde fineţea firului cu fibre paralele?

Care fir are fineţea, în mg/m, mai mare?

Coeficientul de variaţie la fineţe efectiv este mai mic pentru firul din bumbac cardat cu fineţea

Defectele rare se referă la:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Defectele rare se apreciază prin număr pe:

Cum variază densitatea firului răsucit în funcţie de gradul de răsucire?

Gradul de torsionare metric faţă de gradul de torsionare englez este:

Rezistenţa firului filat se compune din:

Rezistenţa firului scade cu creşterea torsiunii, deoarece

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Materialele de consolidare pe bază de adezivi pot fi:

Tehnologiile de consolidare prin coasere-tricotare se aplică în vederea realizării de produse destinate:

Straturile fibroase cu conţinut de fibre termoadezive se pot consolida:

Tehnologiile de obţinere a materialelor secundare destinate ca inserţii (materiale de întărire) pot fi:

Aspectul produselor pe cele două feţe ale textilelor neconvenţionale obţinută prin coasere-tricotare şi coasere-scămoşare poate fi:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Suporturile textile din fire sunt utilizate la:

Modificările caracteristicilor stratului fibros după consolidarea fizico-chimică cu adezivi pot fi:

În industria mobilei, textilele neconvenţionale pot avea destinaţiile:

La consolidarea prin coasere a semifabricatelor TUFTING pentru covoare Tufting apucătoarele execută:

Covoarele TUFTING sunt:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8