Test cunoștințe filatură-țesătorie

Ce formă are macromolecula de cheratină corespunzătoare stării relaxate a fibrei?

Între ce limite variază fineţea fibrelor de bumbac?

La ce se referă indicele de pufozitate?

Cum se apreciază rezistenţa la rupere a fibrelor liberiene tehnice?

Care sunt factorii care determină lungimea medie a fibrelor de lână?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Între ce limite variază alungirea la rupere a fibrelor de lână?

Care din fibrele artificiale se caracterizează prin stabilitatea bună în mediul umed?

Cum este modulul de elasticitate al fibrelor poliamidice în raport cu alte fibre sintetice?

Cum este rezistenţa la îndoiri repetate a fibrelor poliamidice?

Prin ce procedeu sunt texturate frecvent firele poliesterice:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Pentru o legătură D 1/2 prelucrată în 6 iţe nr. de rânduri de puncte de comandă Rpc corespunzător iţelor este:

Într-o schemă de programare a ţesăturilor numărul de cartele elementare din desenul de comandă este:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală care dintre cele trei legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Numărul minim  de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal încrucişat D 2/1 2/2 1/2, nu=10 este:

Care este numărul de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport pentru legătura D 4/3:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură la care dintre următoarele legături ordonarea efectelor de sistem se face în linii oblice cu panta cea mai apropiată de 45o:

La legăturile diagonal întărit fracţia cu care se notează legătura reprezintă:

Care dintre variantele de mai jos conţine legături ce au acelaşi număr de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Numărul englez pentru bumbac reprezintă:

De cine depinde fineţea unui fir cu miez neextensibil?

CVB este coeficientul de variaţie la fineţe pentru lungimi de fir:

Defectele rare se referă la variaţia diametrului de:

De cine depinde neregularitatea la fineţe pentru o  anumită porţiune de fir (L)?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Care este semnificaţia fizică a densităţii firului?

Care fir are densitatea mai mare?

Participarea rezistenţei fibrei la rezistenţa firului se face:

Rezistenţa firului scade cu creşterea torsiunii, deoarece

Coeficientul de variaţie la rezistenţă influenţează:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

La formarea stratului fibros în stare umedă fibrele suferă operaţii suplimentare de prelucrare:

Tehnologiile de consolidare prin coasere-tricotare se aplică în vederea realizării de produse destinate:

Tehnologiile de obţinere a materialelor secundare destinate ca inserţii (materiale de întărire) pot fi:

Textilele neconvenţionale destinate ca materiale igienico-sanitare se pot obţine prin tehnologii:

Tensionarea materialului textil neconvenţional consolidat prin coasere înainte de rolare se face cu:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

După consolidarea prin interţesere se mai pot aplica consolidări suplimentare:

Distanţa dintre două puncte de consolidare succesive dispuse pe direcţie longitudinală pot fi denumite :

La consolidarea prin coasere a semifabricatelor TUFTING destinate drept covoare participă:

Alimentarea firelor de consolidare pe o maşină TUFTING se realizează:

Pentru formarea buclelor firelor, acele de cusut pot staţiona sau pot avea mişcări:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8