Test cunoștințe filatură-țesătorie

Asupra căror caracteristici ale produselor textile are influenţă semnificativă elasticitatea fibrelor?

Care sunt componentele deformaţiei totale?

După câte zile de la înflorirea plantei lungimea fibrelor atinge valoarea maximă?

Cum este secţiunea transversală a fibrei de bumbac înainte de deschiderea capsulei?

Care dintre fibrele de bumbac se dezvoltă mai devreme?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Sub ce formă se prelucrează fibrele de iută în industria textilă?

Între ce limite variază grosimea fibrelor de lână groasă?

Care dintre fibrele naturale au elasticitatea cea mai mare?

Indicaţi factorii care influenţează proprietăţile fibrelor de viscoză:

Ce defineşte termenul de celofibră?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 5/2:

Legăturile atlas fundamental sunt:

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de bătătură:

Numărul de treceri tu şi tb ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul raportului legăturii fundamentale este:

Care dintre următoarele legături este o legătură diagonal întărit:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Care este numărul de treceri ale unui fir de urzeală sau bătătură de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport la legătura D 3/1 3/3 1/1:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor la care dintre legăturile de mai jos panta dreptei după care se ordonează efectele de sistem este cea mai mare:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor la care dintre următoarele legături ordonarea efectelor de sistem se face în linii oblice cu cea mai mică pantă:

Legătura diagonal încrucişat   D 2/2, nu=8, nb=6 are raportul:

La legăturile diagonal întărit fracţia cu care se notează legătura reprezintă:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Care este semnificaţia notaţiei 50/20 pentru firul filamentar?

Fineţea firelor reunite depinde de:

Care fir are fineţea, în m/g, mai mare?

Care distribuţie se ia în considerare pentru  determinarea neregularităţii secţionale limită?

Defectele rare se referă la:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Defectele rare se referă la variaţia diametrului de:

Care este semnificaţia fizică a densităţii firului?

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mic ?

Rezistenţa unui fir filat faţă de un fir filamentar, în aceleaşi condiţii, este:

Cum variază rezistenţa teoretică a firului filamentar cu creşterea torsiunii?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Materialele textile neconvenţionale au la bază un suport textil care poate fi:

Consolidarea stratului fibros cu adezivi în stare lichidă se realizează:

Consolidarea mecanică a suporturilor textile se poate realiza:

Finisarea chimică (albire, vopsire, imprimare, termofixare) se recomandă pentru produse textile neconvenţionale destinate ca:

Tensionarea materialului textil neconvenţional consolidat prin coasere înainte de rolare se face cu:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Electropluşarea se realizează cu fibre depuse pe un suport de ţesătură şi o peliculă de adeziv:

Alimentarea firelor de consolidare pe o maşină TUFTING se realizează:

Pentru echilibrarea tensiunilor în suportul textil şi în produsul consolidat se pot utiliza:

Apucătoarele speciale pentru covoare TUFTING cu bucle mari tăiate şi bucle mici netăiate pot avea ca elemente suplimentare:

Întărirea adezivului de pe spatele covorului TUFTING asigură:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8