Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care sunt caracteristicile ce se pot determina cu relaxometrele?

Există o corelaţie general valabilă între fineţea si lungimea fibrelor de bumbac?

Care sunt metodele recomandate de ISO pentru determinarea fineţii fibrelor de bumbac?

Ce este lungimea filatorului?

Ce este cortexul?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Între ce limite variază lungimea fibrelor de lână recomandate a se prelucra prin sistem pieptănat?

Fibrele cupro se vopsesc mai uniform comparativ cu cele de viscoză?

Ce sortimente de fibre se fabrică din polietilentereftalt?

Cum sunt considerate fibrele poliacrilonitrilice din punct de vedere al stabilităţii termice?

Cum este revenirea elastică a fibrelor poliacrilonitrilice comparativ cu a fibrelor poliamidice pentru aceeaşi alungire din domeniul elastic (ε=3%)?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Care este semnificaţia unui pătrăţel marcat în reprezentarea grafică a legăturilor:

Raportul în urzeală şi bătătură pentru o legătură fundamentală trebuie să fie:

Care dintre variantele de mai jos cuprinde legături atlas fundamental asemenea:

Raportul în urzeală şi în bătătură al unei legături diagonal încrucişat având ca bază următoarele D1/2 1/1 2/1, nu=8, este:

Numărul de iţe în care poate fi prelucrată legătura diagonal încrucişat D1/2 1/1 2/1, nu=10, este:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Legăturile diagonal încrucişat longitudinal se pot construi prin:

La care dintre următoarele legături Ru>Rb:

La care dintre următoarele legături Ru=Rb:

Numărul de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport la legătura D 2/3 3/4 este:

Care dintre variantele de mai jos conţine legături care se prelucrează în acelaşi număr de iţe:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Pentru firul din bumbac, de aceeaşi fineţe de fir, valoarea  numărului englez este…

Care fir răsucit, obţinut din acelaşi fir simplu, are fineţea în m/g mai mare?

La care conţinut de umiditate, firul din lână are fineţea efectivă, în m/g, mai mare?

Coeficientul de variaţie la fineţe efectiv este mai mic pentru firul din bumbac cardat cu fineţea

La ce fir, neregularitatea la fineţe, pe lungimea de 10 m, este mai mare:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Diametrul firului răsucit depinde de:

În funcţie de gradul de torsionare, densitatea firului de bumbac variază după o:

Cum variază densitatea firului răsucit în funcţie de gradul de răsucire?

Pentru aceeaşi fineţe de fir, gradul de torsionare metric faţă de gradul de torsionare Phrix este:

Cum variază rezistenţa teoretică a firului filamentar cu creşterea torsiunii?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Acele de interţesere acţionează asupra fibrelor stratului fibros:

Ochiurile realizate la consolidarea prin coasere-tricotare se deosebesc de ochiurile de la tricoturi din urzeală prin:

Aspectul produselor pe cele două feţe ale textilelor neconvenţionale obţinută prin coasere-tricotare şi coasere-scămoşare poate fi:

Suporturile textile din fire sunt utilizate la:

Distanţa dintre două puncte de consolidare succesive dispuse pe direcţie longitudinală pot fi denumite :

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Electropluşarea se realizează cu fibre depuse pe un suport de ţesătură şi o peliculă de adeziv:

La consolidarea prin coasere a semifabricatelor TUFTING pentru covoare Tufting apucătoarele execută:

La o maşină TUFTING pentru semifabricate se mai pot ataşa:

Substanţele de umplere sub formă de praf de cretă se introduc în soluţia adezivă pentru:

Pentru aceeaşi fineţe de fir şi materie primă, care fir are gradul de torsionare mai mic?

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8