Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care dintre caracteristici se pot determina din diagrama efort-deformaţie?

Care sunt factorii care influenţează mărimea gradului de elasticitate a unei fibre?

Care din următoarele fibre de bumbac nu se mercerizează?

Care sunt factorii care determină fineţea fibrelor de bumbac?

Cum se apreciază rezistenţa la rupere a fibrelor liberiene tehnice?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Cum se determină fineţea fibrelor liberiene tehnice?

Cum se apreciază flexibilitatea fibrelor liberiene tehnice?

Care este forma celulelor liberiene?

Cum se numeşte proteina care stă la baza fibrei de mătase naturală?

Ce elemente de structură ale fibrelor poliesterice influenţează valoarea contracţiei acestora?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Care este numărul de iţe în care se poate prelucra legătura pânză:

Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu R=5:

Pentru legăturile atlas fundamental relaţia dintre raport şi salt, este:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală care dintre cele trei legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Care dintre următoarele legături este un atlas pătratic:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Legăturile diagonal întărit se construiesc prin:

Numărul de cartele din desenul de comandă pentru legătura diagonal pieziş D4/1 4/3 1/3, Su=2, este:

Legăturile diagonal încrucişat longitudinal se pot construi prin:

Raportul în urzeală şi în bătătură pentru legătura diagonal încrucişat  D 3/3, nu=6, nb=6, este:

Care dintre legăturile de mai jos sunt legături diagonal întărit cu efect echilibrat:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Pentru acelaşi grad de torsionare, care fir are coeficientul de scurtare mai mare ?

Cine influenţează cotele de participare după masă ale firelor componente în firul de efect?

CVW este coeficientul de variaţie la fineţe pentru lungimi de fir:

Care fir, cu aceeaşi fineţe, are neregularitatea limită mai mare ?

Care fire au voluminozitatea mai mare?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Gradul de compactitate se calculează cu relaţia:

Diametrul firului simplu se foloseşte la:

Gradul de torsionare metric faţă de gradul de torsionare englez este:

Care fir  filat uscat are gradul de torsionare mai mic?

Rezistenţa firului creşte cu creşterea torsiunii, deoarece:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Aspectul produselor pe cele două feţe ale textilelor neconvenţionale obţinută prin coasere-tricotare şi coasere-scămoşare poate fi:

Tensionarea materialului textil neconvenţional consolidat prin coasere înainte de rolare se face cu:

În industria mobilei, textilele neconvenţionale pot avea destinaţiile:

Scămoşarea înlocuitorilor de blană TUFTING se poate face:

Adezivii utilizaţi la consolidarea finală a covoarelor TUFTING pot fi:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Apucătoarele pot avea forme diferite:

Semifabricatele debitate după consolidarea prin coasere pe maşini TUFTING se prezintă sub formă de:

Comanda pentru reglarea tensiunilor aplicate în fire la consolidarea prin coasere a covoarelor TUFTING se poate realiza prin:

Producţia teoretică a unei maşini TUFTING, depinde de:

Întărirea adezivului de pe spatele covorului TUFTING asigură:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8