Fire textile

Titlul în denier al firului reprezintă:

Fineţea unui fir simplu depinde de:

Care fir are fineţea, în m/g, mai mare?

CVT este coeficientul de variaţie la fineţe pentru:

Care distribuţie se ia în considerare pentru  determinarea neregularităţii secţionale limită?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Defectele rare din clasa 4 sunt:

În funcţie de gradul de torsionare, densitatea firului de bumbac variază după o:

La aceeaşi  fineţe de fir şi destinaţie, torsiunea este mai mare la:

Participarea rezistenţei fibrei la rezistenţa firului se face:

Coeficientul de variaţie la rezistenţă influenţează:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2