Fire textile

Numărul englez pentru bumbac reprezintă:

Pentru firul din bumbac, de aceeaşi fineţe de fir, valoarea  numărului englez este…

Firul din lână cu fineţea Nm 40 se obţine prin tehnologia de prelucrare a fibrelor:

Fineţea firelor răsucite este influenţată de:

La care fire este CVT mai mare, pentru nivelul Uster de 50%?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Indicele de neregularitate este:

Gradul de compactitate al firului are valoare:

Cu cât creşte unghiul de răsucire, diametrul firului răsucit:

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mic ?

Rezistenţa firului influenţează, prin valoarea medie:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2