Fire textile

Titlul în dtex al firului reprezintă:

La ce grad de torsionare αm, pentru aceeaşi fineţe de fir, firul are coeficientul de scurtare mai mare?

De cine depinde fineţea firului cu miez extensibil, în stare relaxată?

La care conţinut de umiditate, firul din lână are fineţea efectivă, în m/g, mai mare?

Neregularitatea efectivă a firului se referă la variaţii ale diametrului faţă de valoarea medie de:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Îngroşările sunt imperfecţiuni care se referă la variaţia diametrului în limitele:

Gradul de afânare în funcţie de gradul de compactitate se calculează cu relaţia:

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mic ?

Torsiunea firului se repartizează mai mult pe porţiuni cu:

Rezistenţa firului filamentar depinde de:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2