Fire textile

Numărul firului reprezintă:

Firul cu fineţea Nm 50 se poate obţine din fibre de:

Pentru acelaşi grad de torsionare, care fir are coeficientul de scurtare mai mare ?

La ce grad de torsionare αm, pentru aceeaşi fineţe de fir, firul are coeficientul de scurtare mai mare?

În funcţie de ce se notează un fir filamentar?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

La care contracţie se obţine un fir cu titlul în tex mai mare?

Coeficientul de variaţie la fineţe efectiv, pentru Nm 40, este mai mic pentru firul din:

Subţierile sunt imperfecţiuni care se referă la variaţia diametrului în limitele:

La ce fir, neregularitatea la fineţe, pe lungimea de 10 m, este mai mare:

Rezistenţa unui fir filat faţă de un fir filamentar, în aceleaşi condiţii, este:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2