Fire textile

Fineţea unui fir simplu depinde de:

De cine depinde fineţea unui fir cu miez neextensibil?

În funcţie de ce se notează un fir filamentar?

Coeficientul de variaţie la fineţe efectiv este mai mic la firul Nm 20 din:

Îngroşările sunt imperfecţiuni care se referă la variaţia diametrului în limitele:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

La aceeaşi fineţe, cum variază densitatea firului cu creşterea gradului de torsionare?

Care este sensul  gradului de torsionare metric?

Rezistenţa firului filat se compune din:

Numărul de fibre fixate, din secţiunea transversală a firului, este egal cu:

Rezistenţa firului scade cu creşterea torsiunii, deoarece

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2