Fire textile

Pentru aceeaşi fineţe de fir (Nm), firul din bumbac faţă de firul din lână are valoarea fineţii în număr englez:

Care este semnificaţia notaţiei 50/20 pentru firul filamentar?

Din ce se compune un fir cu miez?

Care fir răsucit, obţinut din acelaşi fir simplu, are fineţea în m/g mai mare?

Coeficientul de variaţie la fineţe efectiv este mai mic pentru firul din bumbac cardat cu fineţea

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Defectele rare se referă la:

Defectele rare din clasa A sunt:

Care este semnificaţia fizică a densităţii firului?

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mare?

Cum depinde gradul de torsionare al unui fir de densitatea firului?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2