Fire textile

Numărul metric al firului este:

Pentru aceeaşi fineţe de fir (Nm), firul din bumbac faţă de firul din lână are valoarea fineţii în număr englez:

Fineţea unui fir simplu depinde de:

De cine depinde fineţea firelor de efect?

Coeficientul de variaţie la fineţe efectiv, pentru Nm 40, este mai mic pentru firul din:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Defectele rare din categoria E, cuprind:

Gradul de torsionare metric faţă de gradul de torsionare englez este:

Între αm şi αp există o relaţie:

Participarea rezistenţei fibrei la rezistenţa firului se face:

Cum variază rezistenţa teoretică a firului filamentar cu creşterea torsiunii?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2