Fire textile

De cine depinde fineţea firului cu miez extensibil, în stare relaxată?

Fineţea efectivă a firului este influenţată de:

Defectele rare din clasa 4 sunt:

La ce fir, neregularitatea la fineţe, pe lungimea de 10 m, este mai mare:

La aceeaşi fineţe, cum variază densitatea firului cu creşterea gradului de torsionare?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Pentru aceeaşi materie primă, cum variază voluminozitatea firelor cu scăderea numărului de fibre?

Diametrul firului răsucit depinde de:

Cum depinde gradul de torsionare al unui fir de densitatea firului?

Care fir  filat uscat are gradul de torsionare mai mic?

Rezistenţa firului creşte cu creşterea torsiunii, deoarece:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2