Țesături

Care dintre legăturile de mai jos sunt legături fundamentale:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Raportul pentru legăturile diagonal fundamental este:

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de urzeală:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de bătătură:

Care dintre variantele de mai jos cuprind legături atlas fundamental asemenea:

Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează legătura diagonal pieziş  D3/1 3/2 1/2 cu Su=2

Care este raportul legăturii  pentru o legătură diagonal pieziş  D 5/1 1/2 1/1, cu - Su=2:

Numărul de cartele din desenul de comandă pentru legătura diagonal pieziş D3/1 3/2 1/2, Su=2, este: 

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2