Țesături

Care este intervalul în care sunt cuprinse valorile saltului pentru o legătură atlas fundamental:

Care dintre următoarele legături sunt legături fundamentale:

Legătura D 1/4 poate fi prelucrată într-un număr de iţe K egal cu:

Care dintre următoarele legături este un atlas rombic:

Numărul de treceri tu şi tb ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul raportului legăturii fundamentale este:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează legătura diagonal pieziş  D3/1 3/2 1/2 cu Su=2

Care este raportul legăturii  pentru o legătură diagonal pieziş  D 5/1 1/2 1/1, cu - Su=2:

Care dintre următoarele legături are aspectul de pe faţă identic cu cel de pe revers:

Care dintre legăturile de mai jos sunt dezechilibrate în ce priveşte dominanta de efect:

Numărul de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport la legătura D 2/3 3/4 este:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2