Țesături

Evoluţia unui fir de urzeală sau de bătătură pentru o legătură fundamentală trebuie să fie alcătuită din:

Care dintre următoarele legături este o legătură atlas pătratic:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Care dintre următoarele valori este salt  pentru legătura D 4/1 /:

Condiţia de existenţă a unei legături presupune ca evoluţia oricărui fir de urzeală şi de bătătură să fie alcătuită din:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Legăturile diagonal compus se construiesc prin:

Care dintre următoarele legături diagonal încrucişat creează efecte de dungi transversale în ţesătură:

Numărul minim  de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal încrucişat D 2/1 2/2 1/2, nu=10 este:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor la care dintre următoarele legături ordonarea efectelor de sistem se face în linii oblice cu cea mai mică pantă:

Legătura diagonal încrucişat   D 2/2, nu=8, nb=6 are raportul:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2