Țesături

Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu R=5:

Care dintre următoarele legături este o legătură atlas rombic:

Care dintre următoarele legături sunt legături fundamentale:

Numărul minim de iţe în care se poate prelucra o legătură este:

Care dintre următoarele legături este o legătură atlas fundamental:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Numărul de cartele din desenul de comandă pentru legătura diagonal pieziş D4/1 4/3 1/3, Su=2, este:

Raportul în urzeală şi în bătătură al legăturii diagonal încrucişat  - D3/3, nb=8,6,6,8 este:

La care dintre următoarele legături prin negativare nu se modifică evoluţia firelor:

Câte puncte de întărire se pot adăuga la o legătură diagonal fundamental pentru a obţine o legătură diagonal întărit:

Care dintre variantele de mai jos conţine legături care se prelucrează în acelaşi număr de iţe:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2