Țesături

Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu R=5:

Care dintre următoarele legături este o legătură atlas rombic:

Pentru un atlas fundamental cu R=9 saltul poate lua valoarea:

Pentru o legătură D 1/2 prelucrată în 6 iţe nr. de rânduri de puncte de comandă Rpc corespunzător iţelor este:

Numărul minim de iţe în care se poate prelucra o legătură este:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 7/2:

Fracţia cu care se notează legăturile diagonal fundamental reprezintă:

Care dintre variantele de mai jos cuprinde legături atlas fundamental asemenea:

Care dintre următoarele legături este o legătură diagonal compus:

Care este raportul legăturii  pentru o legătură diagonal pieziş  D 5/1 1/2 1/1, cu - Su=2:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2