Tricoturi

Ce reprezintă elementul marcat cu negru în figură:

 bucla-tricot1

 

 

Structura lincs cu desen lincs este:

Elementul caracteristic ochiului tip patent este constituit de poziţia:

Tricoturile jacard se caracterizează printr-un desen:

Tricotul vanisat cu desen  prin flotare conţine:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Indicele ochiului dublu este dat de:

Legătura interlock 2:2 se obţine prin combinarea:

Structura din figura reprezintă:

Ochiul tip patent  prezintă ca element caracteristic:

Structura din figură conţine:

tricoturi

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2