Tricoturi

Ce reprezintă elementul marcat cu negru în figură:

 bucla-tricot1

 

 

Tricoturile jacard se caracterizează printr-un desen:

Ochiul de tricot din urzeală este un ochi închis dacă:

Structura cu desen tip torsadă conţine:

Indicele ochiului dublu este dat de:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Ochiul tip lincs prezintă ca element caracteristic:

Structura jacard neplin prezintă pe partea de spate:

Ochiul tip patent  prezintă ca element caracteristic:

Structura lincs cu desen lincs se caracterizează prin:

Structura din figură reprezintă:

tricoturi

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2