Legături panama (legătura derivată din pânză)

Legăturile panama se obţin prin extinderea pe ambele direcţii a segmentelor de legătură unitare ale legăturii pânză. 

Legăturile panama pot fi:

 - legături panama simplă cu caracter regulat sau neregulat;
- legături panama compusă.

Legăturile panama se notează cu o literă "P" urmată de două fracţii. Prima fracţie reprezintă evoluţia primului fir de urzeală al legăturii iar suma cifrelor de la numitorul şi numărătorul fracţiei este egală cu raportul în bătătură ai legăturii; cea de-a doua fracţie reprezintă evoluţia primului fir de bătătură al legăturii iar suma cifrelor fracţiei este egală cu raportul în urzeală al legăturii.

Legăturile panama se caracterizează prin existenţa grupelor de fire cu evoluţie identică atât în urzeală cât şi în bătătură. Ca şi la legătura fundamentală există doar două evoluţii distincte. Grupele succesive de fire au evoluţii în opoziţie. 

 Legăturile panama simplă cu caracter regulat sunt legăturile la care evoluţia firelor de urzeală şi de bătătură este alcătuită dintr-o singură pereche de segmente de legătură şi acestea sunt de mărimi egale.

panama-cu-caracter-regulat 
Legătura panama cu caracter regulat P3/3; 3/3

La legăturile panama simplă cu caracter neregulat aceste segmente sunt de mărimi diferite.

Panama cu caracter partial neregulat Panama cu caracter total neregulat
Legătura panama cu caracter partial neregulat P4/2; 4/2 Legătura panama cu caracter total neregulat P4/3; 3/2

Legăturile panama compusă sunt legături la care evoluţia firelor de urzeală şi de bătătură este alcătuită din mai multe perechi de segmente de legătură.

Legătura panama compus
Legătura panama compus P2/3 2/1; 3/2 1/1

Legăturile panama sunt folosite pentru ţesături din fire tip bumbac, liberiene sau tip lână destinate uzului curent sau ca articole tehnice.

Legăturile derivate din pânză au un număr mic de evoluţii distincte ale firelor de urzeală şi se recomandă prelucrarea lor în multiplu de număr minim de iţe.

 Pentru ţesăturile cu legătură rips de urzeală şi panama se pun condiţii deosebite în ce priveşte legătura de margine. Aceste legături se caracterizează prin existenţa grupelor de fire cu evoluţie identică în bătătură. În aceste condiţii cel puţin la maşinile de ţesut clasice şi maşinile de ţesut cu proiectil se impune ca în margine să se folosească o legătură la care firele de bătătură succesive să aibă evoluţii distincte. La maşinile de ţesut clasice legătura de margine are şi rolul de a reţine firul de bătătură şi de a asigure desfăşurarea acestuia de pe canetă. Legătura pânză nu poate fi folosită ca legătură de margine decât dacă firele de margine sunt alimentate de pe alt format decât firele de fond, deoarece diferenţa de grad de ondulare dintre firele de pânză şi cele de rips este mare. În timpul procesului de ţesere firele de urzeală de margine, care au grad de ondulare mai mare, deci consum mai mare, se vor tensiona mai mult decât firele de fond şi din acest motiv vor apare numeroase ruperi de fire.

Se recomandă folosirea în margine a unei legături rips de urzeală cu segmente mici (Ru2/2), decalat în marginea dreaptă faţă de cea stângă.

 În figura următoare este prezentată schema de programare pentru o ţesătură cu legătura de fond Ru4/4 şi cu marginea realizată cu rips decalat. Năvădirea folosită pentru firele de fond este o năvădire împrăştiată recomandată la legătura pânză şi la legăturile derivate din aceasta. Firele din marginea stângă sunt năvădite în iţele I şi II iar cele din marginea dreaptă în iţele III si IV.

 schema de programare tesatura panama cu margine
Schema de programare pentru o ţesătură cu legătura de fond
Ru4/4 şi cu marginea realizată cu rips decalat