Legăturile rips

Legături rips de urzeală

Legăturile rips de urzeală se obţin prin extinderea pe direcţia urzelii a segmentelor de legătură unitare, caracteristice legăturii fundamentale. 

Dacă extinderea se face pentru o singură pereche de segmente de legătură, se obţin legăturile rips simplu. Atunci când cele două segmente care alcătuiesc evoluţia unui fir de urzeală sunt egale, legătura rips are caracter regulat iar în cazul în care acestea sunt de mărimi diferite, legătura are caracter neregulat. Dacă extinderea cuprinde mai multe perechi de segmente de legătură se obţin legăturile rips compus. 

Legăturile rips de urzeală se notează astfel: "Ru" după care urmează o fracţie care indică evoluţia primului fir de urzeală. Suma cifrelor de la numitorul şi numărătorul fracţiei reprezintă raportul în bătătură al legăturii; raportul în urzeală este egal cu 2. Cel de-al doilea fir de urzeală din raportul legăturii este în opoziţie cu primul. În figura următoare sunt prezentate legături rips de urzeală simplu cu caracter regulat şi neregulat şi rips de urzeală compus. Toate legăturile sunt însoţite de notaţiile corespunzătoare.

legatura rips de urzeala
Legături rips de urzeală

Legăturile rips de urzeală se caracterizează prin aceea că firele succesive de urzeală au evoluţie în opoziţie. Aspectul ţesăturilor cu legături legatura rips de urzeala-evolutia firelorrips de urzeală este acela de suprafaţă cu dungi transversale, motiv pentru care aceste legături se mai numesc ripsuri transversale. Linia de dungă este linia pe care toate firele de urzeală îşi schimbă poziţia. Dungile sunt cu efect de urzeală deoarece flotările mari ale firelor de urzeală se vor apropia între ele şi vor acoperi complet firele de bătătură, atât pe faţa cât şi pe reversul ţesăturii. Pe de altă parte firele de bătătură, datorită frecvenţei maxime de ondulare, vor avea amplitudinea ondulării diminuată sau chiar anulată şi în consecinţă acestea se vor plasa în mijlocul structurii aşa cum reiese din secţiunea prezentată în figura de mai jos. Dungile de pe suprafaţa ţesăturii pot să fie reliefate iar linia de dungă să apară ca o crestătură. Acest aspect apare deoarece firele de bătătură care au aceeaşi evoluţie, nu-şi vor păstra în ţesătură ordinea în care au fost inserate, se vor aglomera la mijlocul flotării şi vor crea impresia unui fir de bătătură mai gros. Pentru a accentua efectul specific al ripsurilor de urzeală, ţesăturile realizate cu aceste legături au de cele mai multe ori în urzeală fire mai subţiri şi mai dese decât în bătătură.

Rips de urzeală cu caracter regulat Rips de urzeala cu caracter neregulat rips de urzeala compus
Rips de urzeală cu caracter regulat Rips de urzeală cu caracter neregulat Rips de urzeală compus


Legături rips de bătătură 

Legături rips de bătătură simplu şi compus

 Legăturile rips de bătătură se obţin din legătura pânză prin extinderea pe direcţia bătăturii a segmentelor de legătură unitare, caracteristice legăturii fundamentale. Dacă extinderea se face pentru o singură pereche de segmente de legătură, se obţin legăturile rips simplu. 

Atunci când cele două segmente care alcătuiesc evoluţia unui fir de bătătură sunt egale legătura rips are caracter regulat iar în cazul în care acestea sunt de mărimi diferite legătura are caracter neregulat. Dacă extinderea cuprinde mai multe perechi de segmente de legătură se obţin legăturile rips de bătătură compus. 

Legăturile rips de bătătură se notează astfel: "Rb" după care urmează o fracţie ce indică evoluţia primului fir de bătătură. Suma cifrelor de la numărătorul şi numitorul fracţiei reprezintă raportul în urzeală al legăturii; raportul în bătătură este egal cu 2. Cel de-al doilea fir de bătătură din raportul legăturii este în opoziţie cu primul. În figura următoare sunt prezentate şi notate legături rips de bătătură simplu cu caracter regulat şi neregulat şi rips de bătătură compus. Toate legăturile sunt însoţite de notaţie.

Legături rips de bătătură
Legături rips de bătătură

 Legăturile rips de bătătură creează în câmpul ţesăturii efect de dungi longitudinale cu dominantă de bătătură şi pe faţă şi pe revers. Aceste legături se mai numesc şi ripsuri longitudinale. Efectul va fi mai accentuat dacă firele de bătătură sunt mai subţiri şi mai dese decât firele de urzeală. Legăturile rips de bătătură se prelucrează mai rar decât ripsurile de urzeală.

 Există numeroase ţesături la care apare efectul de rips deşi legătura folosită este pânză. Acestea sunt ripsurile false. De exemplu dacă la o ţesătură cu urzeală din fire fine şi dese, se foloseşte o bătătură mai groasă şi eventual mai rigidă, apar pe suprafaţa ţesăturii crestături transversale asemănătoare cu cele de la rips. Efectul va fi şi mai evident dacă se utilizează alternativ o bătătură groasă şi una subţire. Ripsul fals apare şi atunci când desimea în urzeală este considerabil mai mare decât desimea în bătătură chiar dacă firele celor două sisteme au aceeaşi fineţe.

 Ţesăturile cu legături rips se realizează din fire de calitate superioară, fine şi uniforme cum ar fi firele de bumbac pieptănat, lână pieptănată sau tip mătase. Legăturile rips sunt folosite în general la realizarea de ţesături pentru îmbrăcăminte femei, lenjerie, articole de pasmanterie, stofe de mobilă.

rips de batatura cu caracter regulat rips-de-batatura-cu-caracter-neregulat  rips de batatura compus 
Rips de bătătură cu caracter regulat  Rips de bătătură cu caracter neregulat  Rips de bătătură compus Legături rips întărit

 Întărirea legăturilor rips are scopul de a creşte stabilitatea poziţională a firelor şi de a evita efectul de reliefare a dungilor specifice legăturilor rips. Întărirea ripsurilor se face cu puncte sau cu fire de întărire. 

Rips întărit cu puncte

Legăturile rips întărit cu puncte se construiesc prin adăugarea de puncte de întărire pe flotările de pe reversul ţesăturii. În acest fel nu este afectat aspectul tipic de rips de pe faţa ţesăturii. Punctele de întărire se adaugă numai pe firele din mijlocul flotării şi numai câte un punct pe fiecare flotare. Nu se adaugă puncte de întărire pe firele din marginea flotării pentru a nu afecta linia de dungă. În desenul următor sunt prezentate legături rips de urzeală întărit cu puncte. Punctele de întărire adăugate sunt reprezentate cu cruciuliţe.

 La legătura din imaginea de mai jos, punctele de întărire adăugate pe flotarea inferioară a firelor de urzeală stabilizează poziţional firele de bătătură 2, 3, 6 şi 7. Secţiunea longitudinală efectuată pe firul 1 şi 2 de urzeală, pune în evidenţă faptul că aspectul specific al ripsului este menţinut pe faţa ţesăturii şi după întărire deoarece flotările firelor de urzeală de pe faţa ţesăturii nu sunt întrerupte. Firele de bătătură îşi vor păstra în structură ordinea în care au fost inserate, conferind ţesăturii un aspect de suprafaţă netedă cu dungi transversale.

Legături rips de urzeală întărit cu puncte
Legături rips de urzeală întărit cu puncte

La legăturile rips de bătătură întărit, adăugarea punctelor de întărire se face prin transformarea unui efect de urzeală în efect de bătătură. Regula după care se adaugă punctele de întărire este aceeaşi ca şi la ripsurile de urzeală. La legătura din figura alăturată, prin punctele de întărire adăugate pe flotările de pe revers ale firelor de bătătură s-au stabilizat poziţional firele de urzeală 2, 3, 6 şi 7. Pe faţa ţesăturii se păstrează neîntrerupte flotările mari ale firelor de bătătură, care vor contura efectul de dungi longitudinale. Legăturile rips de bătătură întărit pot fi obţinute prin rotirea în plan cu 90° şi negativarea legăturilor rips de urzeală întărit.

Rips de urzeală întărit prin puncte Rips de bătătură întărit prin puncte
Rips de urzeală întărit prin puncte Rips de bătătură întărit prin puncte


Rips întărit cu fire

Rips de urzeală întărit cu fire

Legăturile rips întărit cu fire se construiesc prin introducerea de fire cu evoluţie pânză după un anumit număr de rapoarte de legătură cu evoluţie rips. După patru rapoarte de legătură Ru5/5 se introduce un fir de urzeală cu evoluţie pânză; urmează alte patru rapoarte de rips şi cel de-al doilea fir cu evoluţie pânză. Deoarece contracţia la ţesere a firelor de întărire este diferită de cea a firelor de rips, se recomandă alimentarea firelor de urzeală la maşina de ţesut de pe formate diferite. Firele de întărire trebuie să fie mai subţiri decât firele rips, pentru a fi acoperite de acestea. în acest fel aspectul specific al legăturii rips nu va fi afectat de introducerea firelor de întărire.

Tragerea în spată se face astfel încât într-o căsuţă a spatei firul de întărire să fie cuprins între două fire de rips. 


Rips de urzeală întărit cu fire  rips de batatura intarit cu fire
 Rips de urzeală întărit cu fire Rips de bătătură întărit cu fire

Legături rips mutat

 Legăturile rips mutat se construiesc de regulă prin mutarea unei legături rips simplu cu caracter regulat sau neregulat pe grupe succesive de fire de urzeală sau bătătură. Ca urmare firele de sub flotarea specifică legăturilor rips sunt stabilizate poziţional iar efectul care se obţine este de dungi transversale sau longitudinale mutate.

Legături rips mutat

 În fig. a este prezentată o legătură Ru2/2 mutată după primele cinci rapoarte de legătură cu o jumătate din mărimea segmentului de legătură; următoarele cinci rapoarte încep de pe firul de bătătură doi.

 Legătura din fig. g reprezintă tot un rips Ru2/2 mutat dar mutarea se face cu pas unu pe patru grupe succesive de fire. Legăturile Ru2/2 mutate creează un efect de suprafaţă cristalizată, mai ales dacă sunt realizate din fire tip mătase.

 În fig. b şi e sunt reprezentate legături rips de urzeală mutat care creează în ţesătură efectul de dungi transversale mutate. Pentru a se menţine efectul de dungă la legăturile care au flotări mari cum este cea din fig.e, se pot adăuga puncte de întărire pentru a stabiliza poziţional firele.

Legăturile din fig.c şi d sunt legături rips de bătătură mutat şi creează în ţesătură un efect de dungi longitudinale mutate. În fig. f este mutat un rips de urzeală compus; pe suprafaţa ţesăturii vor alterna zonele cu efect de dungi şi cele cu aspect de pânză. 

Legături rips cu figuri

Legăturile rips cu figuri se construiesc prin asocierea de legături rips de urzeală şi rips de bătătură după un anumit motiv. În imaginea de mai jos sunt prezentate două legături rips cu figuri: un rips cu un motiv în carouri şi un rips cu motiv de dungi.

Aceste legături sunt folosite pentru stofe de mobilă, articole decorative şi ţesături pentru îmbrăcăminte femei. 

Legături rips cu figuri 
 Legături rips cu figuri


Articolul a fost preluat din cartea Structura ţesăturilor, Lucica Cioară, ed. Performantica, 2001, un ghid de bază necesar oricărui proiectant de țesături.