Legătura diagonal culcat

Legăturile diagonal culcat se caracterizează prin aceea că saltul în bătătură care generează legătura este constant dar supraunitar. Dacă saltul generator este divizor al raportului legăturii de bază, raportul în bătătură al legăturii diagonal culcat se va reduce corespunzător. Legătura de bază poate fi un diagonal întărit sau diagonal compus. La legăturile diagonal culcat panta dungilor diagonal care apar pe suprafaţa ţesăturii este subnormală şi invers proporţională cu saltul generator. Legăturile diagonal culcat sunt mai puţin utilizate decât legăturile diagonal pieziş.

Legătura diagonal culcat