Legături diagonal întărit

Întărirea legăturilor diagonal fundamental se face prin adăugarea de puncte de întărire alăturate sau detaşate faţă de punctele din legătura fundamentală. Se obţin legăturile diagonal întărit şi diagonal compus. Legătura diagonal întărit se construiește şi se notează la fel ca legăturile fundamentale.

În figura următoare sunt prezentate legături diagonal întărit însoţite de notaţiile corespunzătoare. Legăturile diagonal întărit se obţin prin adăugarea de puncte de întărire alăturate punctelor din legătura fundamentală; practic se extinde flotarea unitară specifică legăturilor fundamentale. La o legătură fundamentală se pot adăuga R-3 puncte de întărire; la legătura diagonal fundamental D1/5 pot fi adăugate unul două sau trei puncte de întărire obţinându-se legăturile D2/4, D3/3 sau D4/2. Legăturile diagonal întărit cu raport par la care segmentele de legătură sunt egale (D2/2,D3/3, D4/4) se mai numesc legături batavia. La aceste legături aspectul ţesăturii de pe față este identic cu cel de pe revers.

legătura diagonal întărit
Legătura diagonal întărit - D3/3