Legături derivate din diagonal

Clasa legăturilor derivate din diagonal cuprinde o diversitate mare de legături, deoarece metodele de derivare ale legăturilor fundamentale sunt numeroase. Faţă de legăturile fundamentale de la care se pleacă, legăturile diagonal derivat se caracterizează printr-o mai bună stabilitate poziţională a firelor în structură. În ceea ce priveşte aspectul ţesăturilor cu legături derivate din diagonal, acestea păstrează caracterul de ordonare a efectelor de sistem în linii oblice, dar liniile pot fi mai mult sau mai puţin înclinate, mai subţiri sau mai late, frânte sau ondulate, ascuţite sau încrucişate, în funcţie de metoda de derivare folosită.

Legăturile derivate din diagonal se folosesc în toate sectoarele de materii prime, pentru o gamă largă de ţesături de uz curent şi tehnic.