Fabricarea in situ a neţesutelor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Î Ţ Ș
Arată tot
Termen ce înglobează o serie de metode specifice care conduc simultan la producere de fibre, formarea unui văl şi consolidarea acestuia pentru realizarea unui neţesut. Se disting procedeele: - filare din topitură cu injecţie de aer (polimerul cu vâscozitate joasă este supus acţiunii unui curent de aer cald sub înaltă presiune după trecerea prin filieră); - filare din soluţie cu evaporare rapidă a solvenţilor; - combinarea tehnologiilor clasice de filare (S) cu cele prin injecţie de aer (M), care permit realizarea de materiale SM, SMS, SMMS etc.
Ultima revizie în 14 Mai 2010 12:14