Eco-standard

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Î Ţ Ș
Arată tot
Standard de evaluare a produselor textile din punct de vedere al impactului pe care-l au asupra mediului înconjurător şi sănătăţii omului (caracteristici ecologice şi toxicologice). Standardizarea se referă la : - calitatea materiei prime şi condiţiile de obţinere a acesteia; - proprietăţile produselor din punct de vedere toxicologic, ecologic şi fizic; - caracteristicile de degradare biologică a produselor uzate devenite deşeuri. Scopul introducerii acestor eco-standarde este de a permite selecţionarea produselor textile care sunt obţinute în conformitate cu criteriile ecologice, de către consumatori şi de către cei care se ocupă cu vânzarea acestora. Cunoaşterea eco-standardelor şi încadrarea în cerinţele/criteriile impuse de acestea au devenit condiţii obligatorii pentru accesul produselor textile pe pieţele Uniunii Europene.
Ultima revizie în 14 Mai 2010 12:11