Termeni începând cu ‘T’

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Î Ţ Ș
Arată tot

T

Termoplasticitate
Proprietatea unor substanţe de a nu-şi modifica ireversibil structura şi proprietăţile sub…
Termorigiditate
Proprietatea unor substanţe, îndeosebi polimeri, de a-şi modifica ireversibil structura sub…
Ternare
Adaosul unui cantităţi mici de colorant gri care atenuează strălucirea culorii.
Terpolimeri
Copolimeri realizaţi din 3 monomeri diferiţi care participă cu cotă parte egală (sau apropiată).…
Terylene®
Denumire dată în laborator unei fibre poliesterice pusă la punct de J.R. Whinfield şi E.T.Dickson…
Test de aderenţă în mănunchi
Test pentru determinarea forţei necesare pentru îndepărtarea mănunchiurilor individuale de fire de…
Test de adezivitate
Test pentru stabilirea forţei necesare pe unitatea de lungime pentru a separa straturile unui…
Test de ardere
Metodă folosită pentru identificarea fibrelor prin observarea flăcării obţinute (culoare, acţiune,…
Test de difuziune
Metodă de determinare a comportării la difuziune a coloranţilor de dispersie.
Termoliere
Procedeu termic de consolidare a produselor neţesute, pentru care sunt folosite, în principal, …