Nețesute

Consolidarea stratului fibros cu adezivi în stare lichidă se realizează:

Materialele de consolidare pe bază de adezivi pot fi:

Consolidarea cu ajutorul curenţilor de înaltă frecvenţă  se aplică pentru straturi fibroase:

Materialele textile neţesute au suportul textil constituit:

Factorii care influenţează rezistenţa consolidărilor fizico-chimice prin termopresare sau termocalcandrare pot fi:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Modificările caracteristicilor stratului fibros după consolidarea fizico-chimică cu adezivi pot fi:

Adezivii în stare solidă pentru textile neconvenţionale pot fi sub formă de:

Scămoşarea înlocuitorilor de blană TUFTING se poate face:

Principalele proprietăţi care influenţează negativ durata de utilizare a păturilor şi înlocuitorii de blană TUFTING sunt:

Păturile TUFTING prezintă:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2