Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care fibre sub acţiunea unei forţe de rupere se deformează până la rupere respectând legea lui Hook?

Ce formă are macromolecula de cheratină corespunzătoare stării relaxate a fibrei?

Cum se poate determina valoarea lucrului mecanic de deformaţie elastică?

Care sunt deformaţiile ce pot fi explicate cu ajutorul modelului mecanic Kelvin-Voigt?

Există o corelaţie general valabilă între fineţea si lungimea fibrelor de bumbac?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Care sunt limitele lungimii filatorului pentru bumbac?

La care din fibrele de lână se întâlneşte stratul medular?

Câţi solzi îmbracă secţiunea transversală a unei fibre de lână fină?

Care dintre fibrele naturale au elasticitatea cea mai mare?

Cum este rezistenţa la frecare a fibrelor poliesterice comparativ cu a fibrelor poliamidice şi poliacrilonitrilice?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Distribuţia efectelor de sistem pentru toate legăturile fundamentale se face:

Care dintre legăturile de mai jos sunt legături fundamentale:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Pentru o legătură pânză prelucrată în 4 iţe numărul de rânduri de puncte de comandă Rpc corespunzător iţelor este:

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 7/2:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală care dintre cele trei legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Care este numărul de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal încrucişat D 2/3 cu nu=5:

Raportul în urzeală şi în bătătură al legăturii diagonal încrucişat  - D3/3, nb=8,6,6,8 este:

Care dintre următoarele legături are cel mai mic număr de treceri ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

De cine depinde fineţea firelor de efect?

Care fir are fineţea, în mg/m, mai mare?

CVB este coeficientul de variaţie la fineţe pentru lungimi de fir:

Care distribuţie se ia în considerare pentru  determinarea neregularităţii secţionale limită?

Imperfecţiunile se apreciază prin număr pe:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Gradul de compactitate al firului are valoare:

La acelaşi grad de torsionare, cum variază gradul de compactitate cu creşterea Nm al firului?

Care este relaţia între diametrul firului şi densitatea şi fineţea firului?

Cum este torsiunea firului (tors./m) calculată în sistem metric faţă de cea calculată în sistemul tex ?

Rezistenţa firului filat se compune din:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Tehnologiile de obţinere a materialelor auxiliare termoizolatoare pentru îmbrăcăminte sunt:

Finisarea chimică (albire, vopsire, imprimare, termofixare) se recomandă pentru produse textile neconvenţionale destinate ca:

Textilele neconvenţionale destinate ca materiale igienico-sanitare se pot obţine prin tehnologii:

Principalele caracteristici de confort ale materialelor textile neconvenţionale destinate confecţionării produselor de îmbrăcăminte sunt:

Firele de consolidare nu sunt utilizate în cazul tehnologiilor de consolidare prin coasere-tricotare pe maşini

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Stofele de mobilă se pot obţine:

La consolidarea prin coasere a semifabricatelor TUFTING destinate drept covoare participă:

Adezivii lichizi depuşi pe spatele covoarelor TUFTING fixează firele de consolidare pe suportul textil:

Alimentarea firelor de consolidare pe o maşină TUFTING se realizează:

Semifabricatele debitate după consolidarea prin coasere pe maşini TUFTING se prezintă sub formă de:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8