Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care sunt fibrele naturale animale?

Din ce este alcătuită cuticula fibrelor de lână?

Între ce limite variază lungimea fibrelor de lână merinos?

De cine depinde lungimea filamentului de mătase extras de pe gogoaşă?

Cum este rezistenţa mecanică a fibrelor de viscoză clasică comparativ cu alte fibre celulozice?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Sunt afectate proprietăţile mecanice ale fibrelor polinozice prin tratamente de neşifonabilitate?

De cine depinde densitatea de lungime a fibrelor de viscoză?

Cum este rezistenţa la rupere a fibrelor cupro?

Cum este alungirea la rupere a fibrelor cupro comparativ cu cea a fibrelor de viscoză clasică?

Ce elemente de structură ale fibrelor poliesterice influenţează proprietăţile mecanice?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Raportul în urzeală şi bătătură pentru o legătură fundamentală trebuie să fie:

Pentru legăturile atlas fundamental relaţia dintre raport şi salt, este:

Raportul pentru legăturile atlas fundamental este:

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de urzeală:

Legătura D 1/2 poate fi prelucrată într-un număr de iţe K egal cu:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Raportul în urzeală şi în bătătură al legăturii diagonal încrucişat  -  D 3/3, nb=8, este:

Care este numărul de cartele din desenul de comandă necesar pentru a prelucra legătura diagonal încrucişat D 2/2, nu=8,2,2,8, nb=8,2,2,8:

Câte puncte de întărire se pot adăuga la o legătură diagonal fundamental pentru a obţine o legătură diagonal întărit:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Care este compusul macromolecular din care se fabrică fibrele cupro?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

La ce grad de torsionare αm, pentru aceeaşi fineţe de fir, firul are coeficientul de scurtare mai mare?

Din ce se compune un fir cu fibre paralele?

La care fire este CVT mai mare, pentru nivelul Uster de 50%?

Care fir, cu aceeaşi fineţe, are neregularitatea limită mai mare ?

Subţierile sunt imperfecţiuni care se referă la variaţia diametrului în limitele:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Cum este voluminozitatea firelor obţinute pe maşina de filat cu inele faţă de firele obţinute pe OE cu rotor ?

Diametrul şi densitatea firului sunt mărimi:

Rezistenţa specifică a firului filamentar depinde de:

Participarea rezistenţei fibrei la rezistenţa firului se face:

Rezistenţa unui fir filat faţă de un fir filamentar, în aceleaşi condiţii, este:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Consolidarea stratului fibros cu adezivi în stare lichidă se realizează:

Materialele textile neţesute au suportul textil constituit:

Organele de consolidare mecanică a suporturilor textile din fibre pot fi constituite:

Tehnologiile de consolidare prin coasere-tricotare se aplică în vederea realizării de produse destinate:

Fibrele recuperate din materiale textile refolosibile sunt recomandate pentru obţinerea:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Materialele textile neconvenţionale destinate încălţămintei, pot fi utilizate ca:

Tensionarea materialului textil neconvenţional consolidat prin coasere înainte de rolare se face cu:

Scămoşarea înlocuitorilor de blană TUFTING se poate face:

Adezivii lichizi depuşi pe spatele covoarelor TUFTING fixează firele de consolidare pe suportul textil:

La o maşină TUFTING pentru semifabricate se mai pot ataşa:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8