Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care sunt indicatorii prin care se poate aprecia alungirea?

Ce este gradul de elasticitate?

Cum influenţează conţinutul de lignină tuşeul fibrelor liberiene?

Care sunt fibrele naturale animale?

În ce grupe se clasifică lâna din punct de vedere a lungimii?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

De cine depinde lungimea filamentului de mătase extras de pe gogoaşă?

Care dintre fibrele tip viscoză au cea mai bună capacitate de reţinere a apei?

Cum este higroscopicitatea fibrelor din viscoză clasică comparativ cu higroscopicitatea bumbacului?

Cum se comportă la temperatură fibrele poliesterice?

Cum este rezistenţa la frecare a fibrelor poliesterice comparativ cu a fibrelor poliamidice şi poliacrilonitrilice?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre variantele următoare cuprinde legături ce determină aceeaşi frecvenţă de ondularea firelor:

Care dintre valorile de mai jos poate fi salt pentru un atlas fundamental cu R=8:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Care dintre următoarele legături este diagonal fundamental:

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 7/2:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Care dintre următoarele valori poate fi salt pentru o legătură atlas cu R=10:

Care dintre următoarele legături este un atlas pătratic:

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de bătătură:

Legăturile  diagonal pieziş se construiesc cu:

Care dintre variantele de mai jos conţine legături ce au acelaşi număr de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Fineţea firelor reunite depinde de:

Fineţea nominală (proiectată) a firului este influenţată de:

Cum se modifică fineţea firului în m/g, când se adaugă pe fir o cantitate de produs?

Curba variaţie - lungime pune în evidenţă variaţia fineţii firului pe porţiuni:

Care este semnificaţia fizică a volumului specific?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Gradul de compactitate al firului are valoare:

La aceeaşi fineţe, cum variază densitatea firului cu creşterea gradului de torsionare?

Pentru aceeaşi fineţe, care fir are diametrul mai mic:

Cum depinde gradul de torsionare al unui fir de densitatea firului?

Cum variază rezistenţa teoretică a firului filamentar cu creşterea torsiunii?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Suporturile textile din fibre pot fi consolidate prin:

La formarea stratului fibros în stare umedă fibrele suferă operaţii suplimentare de prelucrare:

Tehnologiile de obţinere a materialelor secundare destinate ca inserţii (materiale de întărire) pot fi:

Firele de consolidare nu sunt utilizate în cazul tehnologiilor de consolidare prin coasere-tricotare pe maşini

Textilele neconvenţionale destinate ca articole tehnice pot avea următoarele domenii de utilizare:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

La consolidarea prin coasere a semifabricatelor TUFTING destinate drept covoare participă:

Semifabricatele debitate după consolidarea prin coasere pe maşini TUFTING se prezintă sub formă de:

Apucătoarele speciale pentru covoare TUFTING cu bucle mari tăiate şi bucle mici netăiate pot avea ca elemente suplimentare:

Pentru covoare TUFTING de utilizează fire de consolidare:

Pentru aceeaşi fineţe de fir şi materie primă, care fir are gradul de torsionare mai mic?

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8