Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care este modelul mecanic cu ajutorul căruia se pot explica proprietăţile reologice ale fibrelor?

Ce avantaje prezintă utilizarea relaxometrelor comparativ cu microdeformetrele?

Există o corelaţie general valabilă între fineţea si lungimea fibrelor de bumbac?

Sub ce formă se prelucrează fibrele de iută în industria textilă?

Cum se numeşte proteina care stă la baza fibrei de mătase naturală?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

um este gradul de polimerizare al celulozei utilizate la obţinerea fibrelor de viscoză cu modul înalt comparativ cu cel al celulozei utilizate pentru viscoza clasică?

Care din fibrele artificiale se caracterizează prin stabilitatea bună în mediul umed?

De cine depinde valoarea contracţiei fibrelor poliesterice?

Care sunt caracteristicile negative ale fibrelor poliesterice?

Ce sunt fibrele modacrilice?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Care dintre următoarele legături sunt legături fundamentale:

Pentru un atlas fundamental cu R=7 saltul poate lua valoarea:

Care dintre următoarele variante este soluţia de năvădire a firelor în spată pentru o legătură pânză:

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de urzeală:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Care dintre următoarele legături este o legătură diagonal întărit:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează legătura diagonal pieziş D 3/1 1/2, cu Su=2

Care dintre următoarele legături are cel mai mic număr de treceri ale unui fir de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport:

La care dintre următoarele legături Ru

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

Titlul firului reprezintă:

Pentru firul din bumbac, de aceeaşi fineţe de fir, valoarea  numărului englez este…

De cine depinde fineţea unui fir cu miez neextensibil?

La care fire este CVT mai mare, pentru nivelul Uster de 50%?

Diametrul firului răsucit depinde de:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Gradul de compactitate limită la un fir filat este:

Care este semnificaţia fizică a densităţii firului?

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mic ?

Care relaţie este corectă între gradul de torsionare în sistem metric şi sistemul tex?

Participarea unei fibre, cu rezistenţa la glisare, la rezistenţa firului  depinde de:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Suporturile textile pentru produse consolidate prin coasere-tricotare pot fi:

Straturile fibroase cu conţinut de fibre termoadezive se pot consolida:

Sursele de încălzire-răcire-presare sunt utilizate la consolidările:

Tehnologiile de obţinere a acoperitoarelor de pardoseală (covoare) prin procedee fizico-chimice cu adezivi pot fi:

Tensionarea materialului textil neconvenţional consolidat prin coasere înainte de rolare se face cu:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Scămoşarea semifabricatelor TUFTING pentru pături se face:

Adezivii lichizi depuşi pe spatele covoarelor TUFTING fixează firele de consolidare pe suportul textil:

La o maşină TUFTING pentru semifabricate se mai pot ataşa:

Comanda pentru reglarea tensiunilor aplicate în fire la consolidarea prin coasere a covoarelor TUFTING se poate realiza prin:

Depunerea soluţiei adezive pe spatele covoarelor TUFTING se realizează:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8