Test cunoștințe filatură-țesătorie

Care este relaţia dintre tenacitatea (σd), exprimată în cN/den şi tenacitatea (σt), exprimată în cN/tex?

Care sunt deformaţiile ce pot fi explicate cu ajutorul modelului mecanic Kelvin-Voigt?

De unde se extrag fibrele liberiene?

Cui se datorează tuşeul aspru al unor categorii de fibre liberiene?

Există o corelaţie între ondulaţia lânii şi capacitatea de împâslire a ţesăturilor?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 8

Care sunt principalele faze ale procesului de fabricare ale fibrelor din celuloză regenerată?

La ce articole se folosesc predominant firele filamentare cupro?

Cum este rezistenţa mecanică a fibrelor poliamidice?

Cum este elasticitatea fibrelor poliamidice?

Cum este rezistenţa la frecare a fibrelor poliesterice comparativ cu a fibrelor poliamidice şi poliacrilonitrilice?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 2 / 8

Pentru un atlas fundamental cu R=10 saltul poate lua valoarea:

Raportul pentru legăturile atlas fundamental este:

Care dintre variantele de mai jos cuprinde legături atlas fundamental asemenea:

Condiţia de existenţă a unei legături presupune ca evoluţia oricărui fir de urzeală şi de bătătură să fie alcătuită din:

Numărul de iţe în care poate fi prelucrată legătura diagonal încrucişat D1/2 1/1 2/1, nu=10, este:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 3 / 8

Numărul de cartele din desenul de comandă pentru legătura diagonal pieziş D4/1 4/3 1/3, Su=2, este:

Care dintre următoarele legături diagonal încrucişat creează efecte de dungi transversale în ţesătură:

Care este numărul de iţe în care se prelucrează legătura D 1/2 1/1 2/1:

Care este numărul de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport pentru legătura D 4/3:

Care este compusul macromolecular din care se fabrică fibrele cupro?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 4 / 8

La ce grad de torsionare αm, pentru aceeaşi fineţe de fir, firul are coeficientul de scurtare mai mare?

Din ce se compune un fir cu fibre paralele?

Fineţea firelor răsucite este influenţată de:

Cum se modifică fineţea firului în m/g, când se adaugă pe fir o cantitate de produs?

La care fire este CVT mai mare, pentru nivelul Uster de 50%?

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 5 / 8

Defectele rare se referă la variaţia diametrului de:

Defectele rare din categoria E, cuprind:

De cine depinde neregularitatea la fineţe pentru o  anumită porţiune de fir (L)?

Gradul de afânare în funcţie de gradul de compactitate se calculează cu relaţia:

Rezistenţa firului scade cu creşterea torsiunii, deoarece

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 6 / 8

Acele de interţesere acţionează asupra fibrelor stratului fibros:

Fibrele recuperate din materiale textile refolosibile sunt recomandate pentru obţinerea:

Stofele de mobilă se pot obţine:

Tensionarea materialului textil neconvenţional consolidat prin coasere înainte de rolare se face cu:

În industria mobilei, textilele neconvenţionale pot avea destinaţiile:

Pagina anterioară | Următoarea pagină

Pagina 7 / 8

Scămoşarea înlocuitorilor de blană TUFTING se poate face:

La consolidarea prin coasere a semifabricatelor TUFTING acele de cusut execută:

Obţinerea semifabricatelor de covoare TUFTING cu bucle de două înălţimi se asigură prin:

Consumul de fire de consolidare la obţinerea semifabricatelor TUFTING este influenţat:

Pentru covoare TUFTING de utilizează fire de consolidare:

Pagina anterioară

Pagina 8 / 8