Fire textile

Titlul firului reprezintă:

Numărul englez pentru bumbac reprezintă:

Cine influenţează cotele de participare după masă ale firelor componente în firul de efect?

Cum se modifică fineţea firului în m/g, când se adaugă pe fir o cantitate de produs?

Firul din lână pieptănată este mai uniform pentru indice de neregularitate de:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Defectele rare din clasa A sunt:

Diametrul firului răsucit depinde de:

Cu cât creşte unghiul de răsucire, diametrul firului răsucit:

Torsiunea firului joacă asupra firului un rol:

Pentru firul din bumbac cu fineţea Nm 40, care fir are gradul de torsionare mai mic?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2