Fire textile

Ce relaţie există între coeficientul de variaţie limită (CVlim) şi neregularitatea liniară limită (Ulim)?

CVT este coeficientul de variaţie la fineţe pentru:

Care fir, obţinut din aceeaşi fibră, are neregularitatea secţională limită mai mare?

Defectele rare se apreciază prin număr pe:

De cine depinde neregularitatea la fineţe pentru o  anumită porţiune de fir (L)?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Cum este voluminozitatea firelor obţinute pe maşina de filat cu inele faţă de firele obţinute pe OE cu rotor ?

Pentru aceeaşi fineţe, care fir are diametrul mai mic:

Cum este torsiunea firului (tors./m) calculată în sistem metric faţă de cea calculată în sistemul tex ?

Participarea rezistenţei fibrei la rezistenţa firului se face:

Coeficientul de variaţie la rezistenţă influenţează:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2