Fire textile

Titlul în denier al firului reprezintă:

Din ce se compune un fir cu fibre paralele?

De cine depinde fineţea unui fir cu miez neextensibil?

Care fir răsucit, obţinut din acelaşi fir simplu, are fineţea în m/g mai mare?

Fineţea efectivă a firului se limitează prin:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Neregularitatea efectivă a firului se referă la variaţii ale diametrului faţă de valoarea medie de:

Pentru aceeaşi materie primă, cum variază voluminozitatea firelor cu scăderea numărului de fibre?

Cum depinde gradul de torsionare al unui fir de densitatea firului?

Pentru fire din poliester tip bumbac, care fir are gradul de torsionare mai mare:

Torsiunea firului se repartizează mai mult pe porţiuni cu:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2