Fire textile

Fineţea firului se apreciază prin:

Fineţea firelor reunite depinde de:

Care distribuţie se ia în considerare pentru  determinarea neregularităţii secţionale limită?

Coeficientul de variaţie secţională efectiv, pentru firul  din lână, este:

Neregularitatea limită a firului depinde de:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Subţierile sunt imperfecţiuni care se referă la variaţia diametrului în limitele:

Gradul de compactitate, pentru condiţia de migrare a fibrelor în fir, este:

În funcţie de gradul de torsionare, densitatea firului de bumbac variază după o:

Pentru Nm 20, care fir are diametrul mai mare?

Numărul de fibre fixate, din secţiunea transversală a firului, este egal cu:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2