Fire textile

Care este relaţia dintre valoarea în m/g a firului şi titlul în tex:

Care este semnificaţia notaţiei 50/20 pentru firul filamentar?

La care conţinut de umiditate, firul din lână are fineţea efectivă, în m/g, mai mare?

CVT este coeficientul de variaţie la fineţe pentru:

La aceeaşi fineţe, neregularitatea firului de lână pieptănată este mai mică pe porţiuni de:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Diametrul firului răsucit depinde de:

Gradul de compactitate limită la un fir filat este:

Care este semnificaţia fizică a densităţii firului?

Între αm şi αp există o relaţie:

Cum este torsiunea firului (tors./m) calculată în sistem metric faţă de cea calculată în sistemul tex ?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2