Țesături

Pentru o legătură D 1/2 prelucrată în 6 iţe nr. de rânduri de puncte de comandă Rpc corespunzător iţelor este:

Care dintre următoarele legături este diagonal fundamental:

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura A 7/2:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Care dintre următoarele valori poate fi salt pentru o legătură atlas cu R=10:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Care dintre următoarele legături este un atlas pătratic:

Pentru care dintre următoarele legături dominanta de efect este de urzeală:

Care este raportul în urzeală şi în bătătură pentru legătura diagonal pieziş   D 4/4, -Su=3:

Legăturile diagonal încrucişat longitudinal se pot construi prin:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură la care dintre următoarele legături ordonarea efectelor de sistem se face în linii oblice cu panta cea mai apropiată de 45o:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2