Țesături

Evoluţia unui fir de urzeală sau de bătătură pentru o legătură fundamentală trebuie să fie alcătuită din:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre variantele următoare cuprinde legături ce determină aceeaşi frecvenţă de ondularea firelor:

Relaţia de definiţie a legăturilor atlas pătratic este:

Pentru un atlas fundamental cu R=7 saltul poate lua valoarea:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Legăturile atlas fundamental sunt:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Care este numărul minim de iţe în care se prelucrează legătura diagonal pieziş D 3/1 1/2, cu Su=2

Care este numărul minim de iţe în care se poate prelucra legătura diagonal încrucişat D 2/2, nu=8,2,2,8:

Care este numărul de cartele din desenul de comandă necesar pentru a prelucra legătura diagonal încrucişat D 2/2, nu=8,2,2,8, nb=8,2,2,8:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2