Țesături

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi bătătură care dintre următoarele legături determină cea mai mare frecvenţă de ondulare a firelor:

Numărul minim de iţe în care se poate prelucra o legătură este:

Care dintre următoarele variante este soluţia pentru năvădirea firelor în spată pentru o legătură D 2/1:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor de urzeală şi de bătătură care dintre următoarele legături asigură cea mai bună stabilitate poziţională a firelor în ţesătură:

Fracţia cu care se notează legăturile diagonal fundamental reprezintă:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Care dintre următoarele legături este un atlas rombic:

Care este raportul în urzeală şi în bătătură pentru legătura diagonal pieziş   D 4/4, -Su=3:

La aceeaşi fineţe şi desime a firelor la care dintre legăturile de mai jos panta dreptei după care se ordonează efectele de sistem este cea mai mare:

Legătura diagonal încrucişat   D 2/2, nu=8, nb=6 are raportul:

Care dintre variantele de mai jos conţine legături ce au acelaşi număr de treceri ale unui fir de urzeală de pe o parte pe alta a ţesăturii în cadrul unui raport:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2