Tricoturi

Tricoturile jacard se caracterizează printr-un desen:

Ochiul dublu de tricot din bătătură conţine:

Ochiul normal de tricot din urzeală conţine:

Legătura atlas se caracterizează prin evoluţia firului:

Firul de căptuşeală realizează:

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Structura cu desen tip torsadă conţine:

Legătura interlock 2:2 se obţine prin combinarea:

Desenul prin deplasare se realizează prin:

Ochiul tip patent  prezintă ca element caracteristic:

Indicele ochiului reţinut este dat de:

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2