Fibre textile

Care dintre caracteristici se pot determina din diagrama efort-deformaţie?

Există o corelaţie general valabilă între fineţea si lungimea fibrelor de bumbac?

În ce ordine variază tenacitatea fibrelor de bumbac comparativ cu alte fibre naturale?

Ce este mătasea degomată?

Cum este higroscopicitatea fibrelor din viscoză clasică comparativ cu higroscopicitatea bumbacului?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Există vreo deosebire între principiile de filare a fibrelor cupro faţă de cele de viscoză?

Filamentele poliamidice pot fi texturate?

În ce an au fost descoperite fibrele poliesterice?

Cum se poate caracteriza capacitatea tinctorială a fibrelor poliesterice?

Prin ce se deosebesc fibrele copoliesterice AP2 de fibrele poliestetice clasice?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2