Fibre textile

Ce formă are macromolecula de cheratină corespunzătoare stării relaxate a fibrei?

Câte zile sunt necesare dezvoltării fibrei de bumbac de la înflorirea plantei până la maturitate deplină?

Cum influenţează lungimea fibrelor de bumbac proprietăţile firelor?

Din ce este alcătuit stratul cortical?

Există o corelaţie între ondulaţia lânii şi capacitatea de împâslire a ţesăturilor?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Care este gradul de polimerizare al celulozei din care se fabrică fibre de viscoză clasică?

Aproximativ între ce limite variază densitatea de lungime a filamentelor de mătase cupro?

Fibrele cupro se vopsesc mai uniform comparativ cu cele de viscoză?

Cum se pot caracteriza fibrele poliesterice din punct de vedere al şifonabilităţii?

Care este domeniul de utilizare de bază al fibrelor poliacrilonitrilice?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2