Fibre textile

Prin ce metode se determină gradul de maturitate?

Ce fel de lână dă rasa merinos?

Între ce limite variază numărul de ondulaţii pentru lâna de calitate inferioară?

Cum este stabilitatea termică a mătăsii naturale comparativ cu stabilitatea lânii?

Cum este rezistenţa mecanică a fibrelor de viscoză clasică comparativ cu alte fibre celulozice?

Următoarea pagină

Pagina 1 / 2

Care sunt domeniile preferenţiale de utilizare a fibrelor polinozice?

Cum este rezistenţa la rupere a fibrelor cupro?

Cu ce formă a secţiunii transversale se fabrică fibrele poliamidice?

Cum este modulul de elasticitate al fibrelor poliamidice în raport cu alte fibre sintetice?

Cum este revenirea elastică a fibrelor poliacrilonitrilice comparativ cu a fibrelor poliamidice pentru aceeaşi alungire din domeniul elastic (ε=3%)?

Pagina anterioară

Pagina 2 / 2