Proprietăţile unor fibre chimice

 

Fibra

Forma fibrei

Higros copicit ate, %

Apa retinu

ta, %

LOI

%

Rezistenţa reziduală la intemperii,

%

Coloranti aplicaţi

Solubilitate

PA 6

St/F htF

3,5 4,5

10-15 9-11

20-21

20-30/5-15

Anionici, Complecşi

metalici De dispersie

 

 

Acizi anorganici concentraţi, fenol

 

 

PA 6,6

St/F

htF

3,5­4,5 3-4

10-15

9-11

 

 

20-30/5-15

Nomex

F

4,5-5

12-17

26-30

/50

Cationici, De dispersie,

H2SO4 concentrat, solvenţi organici polari

Kevlar

F

2-3

7

29-31

60-80 după 16

săptămâni

 

H 2 SO4 concentrat

PET

St/F

0,2­0,5

3-5

20-22

60-80/5-15

De dispersie, cationici

H 2 SO4 concentrat

KOH concentrat, fenol, tetracloretan

PDCT

St/F

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Elastan

F

0,5­1,5

7-11

 

0/0

Anionici

DMA, DMF, HMPA

PE

F

0

0

 

 

 

H2 SO4 concentrat, benzen

PP

St/F

0

0

19-20

0/0

De dispersie

 

 

PAN

homo-poli­mer

St/F

-1

4-6

18

60-80/50-60

Cationici, de dispersie

 

 

 

Acizi anorganici concentraţi, DMA, DMF, DMS, Carbonat de etilenă, soluţii concentrate de săruri,

 

 

 

Copoli mer

(PAN

>85%)

St/F

1-1,5

5-12

18

60-80/50-60

Moda­crilice

St

0,4-3

10-20

25-30

Mai scăzută decât la PAN

PCV

St

0-0,2

4-6

37-46

60/90

De dispersie

 

 

DMF, dioxan, ciclohexanonă, acizi anorganici concentraţi, fenol

 

 

PVAL

St

3,5-5

25-35

20

+/(+)

PTFE

F

0

 

>40

 

Solvenţi performanţi la >300°C

Vis­coza

St/F

12-14

85­120

19-20

0-30/0

Substantivi

Acizi anorganici concentraţi

Diace-tat

F

6-7

20-28

18-19

 

 

20-45/0-25

 

 

Substantivi, de dispersie

 

 

Acizi anorganici concentraţi, fenol, acetonă

 

 

Tria-cetat

 

2-5

10-18

Sticlă

St/F

0,1

0

 

100/

 

HF

Carbon

F

<1

 

>60

+

 

Insolubile

 

Află mai multe principalele caracteristici ale fibrelor textile

Legendă:

F- filament; St - fibră scurtă; htF - filament cu tenacitate ridicată