Proprietăţile chimice ale fibrelor textile

Fibra/Fibre

Rezistenţă la acizi

Rezistenţă la alcalii

Lână

Bună faţă de acizi slabi şi la temperaturi mici

Rezistenţă mică

Bumbac

Nu are nici o rezistenţă când este netratat

Rezistenţă medie

Poliamidice

Rezistente la rece, la acizi nediluaţi; solubile în acid clorhidric concentrat, acid sulfuric şi azotic

Rezistenţă medie

Acrilice

Rezistenţă bună spre excelentă faţă de acizi, chiar la temperaturi şi concentraţii ridicate. Sunt solubile numai în acizii sulfuric şi azotic concentraţi

Rezistenţă medie la substanţele alcaline slabe

Modacrilice

Rezistenţă bună

Rezistenţă foarte bună

Clorofibre

Rezistente la majoritatea acizilor în orice concentraţie

Rezistenţă la toate alcaliile în toate concentraţiile

Poliesterice

Rezistente (fibrele copoliesterice sunt mai puţin rezistente). Solubile în acid sulfuric concentrat

Rezistenţă la rece la alcalii diluaţi (fibrele copoliesterice sunt mai puţin rezistente)

Polietilenice

Rezistente la toţi acizii, cu excepţia acidului azotic

Rezistenţă bună

Polipropilenice

Rezistenţă foarte bună

Rezistenţă foarte bună

Polialcoolvinilice

Rezistenţă relativă la acizi. Sunt atacate de fenoli şi săruri puternic oxidante

Rezistenţă bună

Elastomere

Rezistenţă moderată

Rezistenţă medie