AATCC – American Association of Textile Chemist&Colorists

Asocia?ia American? a Chimi?tilor Textili?ti ?i Colori?ti

AS – Antistatic agent, agent antistatic

AT – Air texturing, texturare cu jet de aer

ATC - Agreement on Textiles and Clothing, acordul în domeniul

textilelor ?i îmbr?c?mintei

ATME - American Textile Machinery Exhibition, Expozi?ie American?

de Ma?ini Textile

ATY - Air-textured yarn, fir texturat cu aer

Bac-Po - Bis-aziridinil-clormetilfosfinoxid, agent de ignifugare a

bumbacului, aplicat prin procedeul de reticulare pe cale uscat?.

BAT - Biggest admissible tolerance, toleran?a maxim? admisibil?

BCF - Bulked continuous filament, filamente continue voluminoase

BD – 1,4 –Butanediol, butandiol

BF – Bor fibres, fibre de bor

BFK – Bor fibre reinforcement, materiale plastice ranforsate cu fibre de

bor.

BG – Butylenglycol, butilenglicol (1,4 butandiol)

BHES – bis – (?-hidroxyethyl sulphone), Bis-(?-hidroxietil) – sulfon?,

compus vinilsulfonic, aplicat ca r??in? de reticulare pentru finis?ri tip

spal?-poart?.

BISFA - Bureau International pour la Standardisation de la Rayonne et

des Fibres Synthetiques, Asocia?ia Interna?ional? pentru

AATCC – American Association of Textile Chemist&Colorists, Asociatia Americana a Chimistilor Textilisti si Coloristi 

AS  – Antistatic agent,  agent antistatic

AT – Air texturing, texturare cu jet de aer

ATC -    Agreement on Textiles and Clothing, acordul în domeniul textilelor si îmbracamintei

ATME - American Textile Machinery Exhibition, Expozitie Americana de masini textile

ATY - Air-textured yarn, fir texturat cu aer

Bac-Po - Bis-aziridinil-clormetilfosfinoxid,  agent de ignifugare a bumbacului, aplicat prin procedeul de reticulare pe cale uscata.

BAT - Biggest admissible tolerance, toleranta maxima admisibila 


BCF - Bulked continuous filament, filamente continue voluminoase

BD – 1,4 –Butanediol,  butandiol

BF – Bor fibres, fibre de bor

BFK – Bor fibre reinforcement, materiale plastice ranforsate cu fibre de bor.

BG – Butylenglycol, butilenglicol (1,4 butandiol)

BHES – bis – (beta-hidroxyethyl sulphone),  Bis-(beta-hidroxietil) – sulfona, compus vinilsulfonic, aplicat ca rasina de reticulare pentru finisari tip spala-poarta.

BISFA - Bureau International pour la Standardisation de la Rayonne et des Fibres Synthetiques, Asociatia Internationala pentru Standardizarea Fibrelor Chimice

BOD – Biochemical Oxygen Demand, Consumul biochimic de oxigen (CBO)

BTX - Benzene-toluene-xylene, benzen-toluen-xilen, triada aromaticelor folosite în sinteza chimica 

CC – Coir fibres, fibre de cocos

CEF – Ceramic fibers, fibre ceramice

CF – Carbon fibres, fibre de carbon

CF – Colour fastness, rezistenta culorii

CFRP - Carbon Fibre Reinforced Plastic, Material plastic ranforsat cu fibra carbon

CIE - The International Commission on Illumination (Commission International de l’Eclairage), Comisia internationala de iluminat

CIRFS - Comité International de la Rayonne et des Fibres

Synthetiques,  Asociatia Internationala a Producatorilor de Fibre Chimice din Europa de Vest  

CL/CPL – Caprolactam, caprolactama

CLF – Chlorofibres, clorofibre

CLY – Lyocell

CMD – Modale fibres, fibre modale

CO – Cotton,  bumbac

COD – Chemical Oxygen Demand, consum chimic de oxigen (CCO)

CTA – Cellulose triacetate, triacetate de celuloza

CUP – Cupro, fibre cupro

CV – Cellulose viscoze, fibre viscoza

DD - Differential dyeing, vopsire diferentiata, multicolora 

DP – Degree of polymerization, grad de polimerizare

Dpf – Denier per filament, denier/filament

DSD – Direct-spin drawing, filare-etirare directa

DTY – Draw-textured yarn, fir etirat-texturat.

Dxpf-  Dtex per filament, dtex/filament.

EATP  -  European Association for Textile Polyolefins, Asociatia Europeana pentru Textile Poliolefinice

ED – Elastodiene, fibre elastodiene

EDTA – Ethylenediaminetetraacetic acid, acid etilendiaminotetraacetic 

EEE – Efficiency-Economics-Ecology, eficienta, economie, ecologie

EL – Elastan, elastan, fibre poliuretanice elastomere

ELTAC -European Largest Textile and Apparel Companies, Companiile Europene cele mai mari de Textile si de Îmbracaminte

EN – European Normes, norme europene

ETAD -  Ecological and Toxicological  Association of Dyestuff Manufacturing Industries, Asociatia Ecologica si Toxicologica  din Industria de Sinteza a Colorantilor

FBA - Fluorescent brightening agent, Agent fluorescent

FDY – Fully draw yarn, fir complet etirat

FEP – Fluorethylene-propylene, fluoretilena-propilena

FIBC - Flexible intermediate bulk container, container flexibil intermediar cu volum mare 

FOY – Fully oriented yarn, fir filamentar total orientat

FR – Flame-retardant, ignifugant, agent de ignifugare

FT – Faulse torsion texturing, texturare prin falsa torsiune

FTC - Federal Trade Commission,  Comisia Federala pentru Marci din SUA

FTY  – Fully texturated yarn, fir total texturat

G –Fibre – Glass fibre, fibra de sticla

GF –  Glass fibres, fibre de sticla

HE – High elasticity, elasticitate înalta

HMLS – High modulus low shrinkage, modul înalt si contractie mica

HOY – Highly oriented yarn, fir înalt orientat

HPLC - High Performance Liquid Chromatography, Cromatografie lichida de mare performanta

HPPE - High performance polyethylene fibres, Fibre polietilenice de înalta performanta

HS – High shrinkage, contractie mare

HSS - High-speed spinning, filare rapida

HT – High temperature, temperatura înalta; 

HT - High tenacity, tenacitate mare

HVI - High volume instrumentation, instrumentare cu volum mare 

HVICC - High Volume Instrument Callibration Cotton, calibrarea bumbacului prin instrumentare de volum mare

HWM – High wet modulus, modul înalt în stare umeda

ICCS -  International Calibration Cotton Standard, Standardul International de Calibrare a Bumbacului

ISA - International Silk Association, Asociatia Internationala a Matasii

ISO – International Standard Organization, Organizarea Internationala de Standardizare

ITMA -  International Textile Machinery Exhibition, Expozitie Internationala de Masini Textile

IWS - International Wool Secretariat, Secretariatul International al Lânii 

KDK – Knit-deknit, tricotare-detricotare 

LCP - Liquid crystal polymers, polimeri cristali lichizi

LDI – Low density index, indice mic de densitate de lungime 

LOI - Limiting oxygen index, indice limita de oxygen. 

LOY – Low orientation yarn, fir cu orientare mica

LR - Liquor ratio, Raport de flota

M/F – Matrix/fibrils, fibre bicomponente tip M/F, matrice/fibrile

MAC – Modacrylic fibre, fibre modacrilice

MB – Melt blown, topitura suflata prin injectie de aer

MEG - Monoethylene glycol, monoetilenglicol

MFI – Melt flow index, indice de curgere a topiturii

MFY - Multifilamentary yarn, fir multifilamentar

MMF – Man-made fibre, fibra chimica 

MOY – Medium oriented yarn, fir mediu orientat

MST – Markenszeichen Schadstoffgeprufte Textilien, Marci de Textile Testate Toxicologic

MTF –  Mettallic textile fibres, Fibre metalice

MUT - Markenszeichen Umweltschonende Textilien, Marci de Textile Ecologice

NFY - Nylon filament yarn, fir (filamentar) poliamidic.

NMMO – N-methyl-morpholyn-oxide, N-metilmorfolinoxid

OBA - Optical brightening agent,  agent fluorescent de nuantare

OFDA  -  Optical Fibre Distribution Analyser,  Analizor Optic al Distributiei fibrelor

OTEMAS - Expozitie textila

PA – Poliamides, fibre poliamidice

PADIS – Prohibited A70 Dye Identification System,  Sistem de de identificare a Colorantilor Toxici

PAI -  Polyimidamide fibres,  fibre obtinute prin policondensarea 4,4 difenilmetandiizocianatului cu anhidrida acidului trimelitic 

PAM – Modified polyamidic fibres, fibre poliamidice modificate

PAN – Acrylic fibres, fibre acrilice

PANOX – Partially oxidized acrylic fibres, fibre acrilice partial oxidate

PBT-  Polybutilenterephtalate,  polibutilentereftalat

PBT fibres - fibre pe baza de polibutilentereftalat

PC – Polycarbonate, policarbonat

PE – Polyethylene, polietilena

PEEK fibres - fibre polieteretercetonice

PEI – Polyeterimide, polietermide

PEK – Polieterketone, polietercetona

PEN -  PEN fibres, fibre pe baza de polietilennaftalat

PEN -  Polyethylenenaphtalate,  polietilennaftalat, poliester filabil pentru obtinerea fibrelor PEN.

PES – Polyester fibres, fibre poliesterice

PET– Polyethyleneterephtalate,  fibre poliesterice pe baza de polietilentereftalat

PFY - Polyester filament yarn, fir filamentar poliesteric

pH - Power of hydrogen, pH

PI -   Polyimides, poliimide si fibre poliimidice

PLA – Polylactic acid, acid polilactic

PO – Polyolefins, poliolefine

POA – Polyoxyamide, polioxiamida

Polychlal -  fibra sintetica bicomponenta obtinuta din copolimeri ai clorurii de vinil si acetatului de vinil 

Polycotton -  produse textile realizate din amestec de fibre poliesterice  si bumbac

POY - Partially oriented yarn, fir partial orientat 

PP – Polypropylene, polipropilena

PPS – Polyphenolen sulphur fibres, fibre polifenilensulfurice

PS – Polystyrene fibres, fibre polistirenice

PSU – Polysulphone, polimer plastic termorezistent care poate fi prelucrat în fibre tehnice 

PSY - Polyester staple yarn, fire din fibre scurte poliesterice

PTA - Pure terephthalic acid, acid tereftalic pur 

PTFE -Polytetrafluorethylene, politetrafluoretilena

PU - Polyurethanes, poliuretani, polimeri folositi pentru fibrele elastomere, elastan

PVAL – Polyvinilalcohol fibres, fibre polialcoolvinilice 

PVC – Polyvinilchloride, policlorura de vinil

PVDF -  Polyvinylidenefluoride, polimer plastic cu continut de fluor

Px – Paraxilen, paraxilen

QSAR – Quantitative Structure Activity Relationship, relatia cantitativa, activitate-structura

RDY - Ready drawn yarn, filament gata etirat, filat la viteza înalta 

RH - Air relative humidity, umiditate relativa a aerului

ROY - Ready oriented yarn, fir orientat

S- twist yarn, fir rasucit/torsionat în S

SAMPE - Society for the Advancement of Material and Process Engineering,  Societate pentru materiale compozite din SUA, fondata în 1944

SAP - Superabsorbante, materiale superabsorbante.

Sartex - Asociatie de etichetare textila

SD - Spin-drawing, filare - etirare

SDY - Spin-drawn yarn, fir filat-etirat

SHSS - Super high–speed spinning, filare super-rapida

SPC – Statistical control process, procedeu de control statistic 

ST yarn – Self-twist yarn, fir auto-torsionat

T&I – Tyre and Industrial yarns, fire industriale si fire cord

Tg - Glass-rubber transition temperature,  temperatura de tranzitie sticloasa (vitroasa) 

TPA - Terephthalic acid, acid tereftalic

UDY – Undraw yarn, fir neetirat, din procesul de filare rapida

UHMWPE - Ultra-high molecular weight polyethylene, polietilena cu masa moleculara ultraînalta.

VSF - Viscose staple fibre, fibra scurta de viscoza.

WK – Camel wool, fibre de camila

WL – Lama wool, fibre de lama

WS – Cashmere wool, fibre de casmir