Indici de conversie textilă

Coeficienţi de conversie între indicii de numerotare

Ttex

Tdtex

Tktex

Td

(Nm)-1

(NeB)-1

(Nf)-1

(Nc)-1

Ttex

1

10-1

103

1/9

103

590,5

500

5 66

Ttex

Tdtex

10

1

104

10/9

104

5905

5

5660

Tdtex

Tktex

10-3

10-4

1

1/9.103

1

0,591

0,5

0,566

Tktex

Td

9

0,9

9,1

1

9*103

5315

4,5

5094

Td

(Ttex)-1

(Tdtex)-1

(Tktex)-1

(Td)-1

(Nm)

NeB

Nf

Nc

Nm

103

104

1

9.10

1

1,693

2

1/0,566

Nm

NeB

590,5

10x590,5

10-3 x590, 5

5315

10-3x590, 5

1

1,181

1/0,9584

NeB

Nf

500

10x500

10-3 x500

4,5

0,5

0, 847

1

1/1,132

Nf

Nc

566

10x566

10-3x 566

5904

0,566

0,958

1,132

1

Nc

Indici de numerotare tradiţionali unităţi de măsură fundamentale

Indice de numerotare

Simbol

Dimensiune

[Masa]

[Lungimea]

Număr metric

Nm

LM-1

g

M

Număr englez pentru bumbac

Ne

LM-1

840 yds = 768 m

1 lb = 453,6 g

Număr englez pentru lână pieptănată

Nep

LM-1

560 yds = 512 m

1 lb = 453,6 g

Număr englez pentru liberiene

NeL

LM-1

300 yds = 274 m

1 lb = 453,6 g

Număr francez

Nf

LM-1

1 km

0,5 kg

Titlu tex

Tt

ML-1

1 km

1g

Titlul den

Tden

LM-1

9 km

1g

Modul de utilizare a relaţiilor cuprinse în tabel este:

Ttex=10-1Tdtex=103 Tktex=l/9 Td=1000/Nm=590, 5/NeB=500/Nf=566/Nc;

Nm= 103/Ttex=104/Tdtex =1/Tktex=9000/Td =1,693 NeB=2 Nf=l/0, 566 Nc.

Puteți trasforma între diferite unități de măsură și folosind convertorul textil.