Indice de nopeuri la bumbac

Frecvenţa nopeurilor

Nopeuri/m2

Scăzută

<240

Medie

240 - 465

Ridicată

466 - 705

Foarte ridicată

>705