Abrevierea fibrelor textile

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Î Ţ Ș
Arată tot
În literatura de specialitate se utilizează abrevierea denumirii fibrelor textile, de ex. PET sau PES pentru fibrele poliesterice. Este folosită pentru simplificarea textului scris pentru unele fibre chimice cu denumiri mai complicate. Astfel PVC s-a folosit mai de mult timp pentru abrevierea fibrelor policlorvinilice. Norma de Etichetare a Textilelor din Uniunea Europeană, care nu este întotdeauna în conformitate cu unele standarde naţionale (de ex DIN — Germania) sau internaţionale (ISO), reglementează abrevierea fibrelor. În 1989 BISFA a introdus, pe baza ISO 1034 şi DIN 7728, un nou cod de abreviere. Abrevierile maselor plastice (de ex. PET — polietilentereftalat) sunt adesea folosite şi pentru fibre, deoarece acelaşi polimer stă la baza atât a maselor plastice cât şi a fibrelor. In funcţie de structura chimică a poliesterului se folosesc mai multe abrevieri pentru aceste fibre poliesterice: PET, PES, PTT, PBT, PEN. Aceste abrevieri trebuie respectate cu stricteţe pentru a evita confuzii grave. De exemplu, fibrele poliesterice se abreviau în unele ţări PE, abreviere folosită pentru polietilenă. Când nu se pune în evidenţă structura polimerului, poliesterii se abreviază şi PES. În anexe sunt prezentate abrevierile fibrelor chimice.
Ultima revizie în 14 Mai 2010 11:50