Comportarea la ardere la unele fibre textile

Fibra

Temperatura de ardere cu flacara, °C

Temperatura initierii spontane a arderii, °C

Bumbac

288

350

Lâna

224

570

PA 6

354

425

PET

372

485

PAN

245

465

PP

242

420

PUR

-

415

PTFE

-

> 600

m-Aramida (Nomex)

> 500

> 600

PP

242

420